Dijital Çözümler

e-Defter


e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)’in belirlediği format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Halihazırda “yevmiye defteri” ve “defteri kebir” elektronik defter kapsamında bulunmaktadır.

PRODEA e-Defter Uygulaması GİB standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Basit bir arayüzü vardır ve kullanımı son derece kolaydır. Bunun yanında güçlü alt yapısı mükelleflerin ihtiyaçlarını tamamen karşılar.


Prodea e-Defter uygulamasının amacı

  • e-Defter kayıtlarının oluşturulmasını hızlı ve teknolojiye uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilmeyi sağlamak,
  • Baskı, onaylama ve saklama maliyetlerini ortadan kaldırarak, onaylama yükümlülüklerinin elektronik ortamda ve e-araçlarla gerçekleştirilebilmesini sağlamak,
  • Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni işlemleri yeni araçlar ve yöntemlerle gerçekleştirmeye olanak sağlamak,
  • Elektronik denetimin kolay ve hızlı yapılabilmesi için zemin sağlamak,
  • Kullanılan uluslararası dosya formatı sayesinde, uluslararası ortak denetime imkan sağlamak,
  • Uluslararası firmaların yönetim ile iç ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak,
  • Firmalardan düzenli ya da düzensiz olarak bilgi ve raporlama isteyen kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatı sağlamaktır.

© Copyright 2016 - Tüm hakları saklıdır. Plustep tarafından hazırlandı.