Blog

Prodea, e-irsaliye süreçlerinin devreye alınması için, özel entegratör ile SAP arasında entegrasyon sağlıyor. Böylelikle şirketler için riskler azalırken daha efektif bir zaman planlaması yapılabiliyor. Sektörün en hızlı, en uygun maliyetli e-irsaliye uygulamalarını şimdi siz de Prodea ile deneyimleyin.

E-İrsaliye Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) uygulaması aracılığıyla alıcıya gönderilip alıcının malları kabul veya ret durumunu bildiren yanıtının yine aynı merkezi uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi süreçlerini kapsayan e-irsaliye uygulaması, alıcı ve satıcı arasında kapalı devre bir sistemde çalışıyor.

E-İrsaliye ve Yasal Zorunluluk

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-irsaliye 01.07.2020 tarihinde e- irsaliye mükelleflerine zorunlu hale getirildi. Prodea çözümüyle ise bütün süreçler SAP içerisinde takip edilebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-İrsaliye için yayımladığı taslak tebliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.

E-İrsaliye Uygulamasını Kimler Kullanabilir?

E-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usül ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayan ve e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar, isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabiliyor.

Prodea E-İrsaliye Çözümü Neleri Kapsar ?

Prodea e-irsaliye çözümü şunları kapsıyor:

  • Kağıt irsaliyeyle aynı hukuki niteliklere sahip olan SAP’de oluşturulan irsaliyeleri e-irsaliye formatına çevirip ‘özel entegratör’ aracılığıyla Gelir İdaresi Vergi Başkanlığı (GİB)’e yönlendirmeye,
  • Diğer mükelleflerden gönderilen e-irsaliyeleri almaya ve alınan irsaliyelere cevap veren, e-irsaliyeleri bir kokpit aracılığıyla yönetmeye ve kopyasını muhafaza etmeye,
  • SAP sisteminde olmayan malzeme ve süreçler için de irsaliye gönderimi yapılmasını sağlayan bir yazılım hizmeti sunuyor.

E-İrsaliye Avantajları

E-irsaliyenin kullanıcılar için pek çok avantajı var. Ama en dört avantajını şu şekilde sıralayabiliriz: Zaman, maliyet, uyumluluk ve risk… Bu avantajları sırasıyla açıklayacak olursak;

Zaman: Belge hazırlamak, göndermek ve arşivlemek daha hızlı

Maliyet: Kağıt, baskı, arşivleme, enerji tüketimi, kargo,  iş gücü, noter onayı ve dağıtım maliyetleri daha tasarruflu

Uyumluluk: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla güvenli işlem takibi

Risk: Dijital olarak arşivlenen belgelerin kayıp riskinde azalış ve belge takip kolaylığı…

Başlık

İçerik

  • Liste 1
  • Liste 2

Benzer Bloglar

E-İrsaliye: Daha Az Risk Daha Verimli Zaman

Prodea, e-irsaliye süreçlerinin devreye alınması için, özel entegratör ile SAP arasında entegrasyon sağlıyor. Böylelikle şirketler için...

Talep Tahminleme & Prodea Çözümü

Günümüzde stok maliyetlerini minimize etmek ve yok satmayı önlemek, firmaların stok planlama ekipleri için en önemli konulardan biridir....