Outsource Hizmetler

Firmanızla Bir Departmanınızmış Gibi Çalışalım

SAP Uygulamaları Destek

 

Prodea SAP Destek Hizmetleri müşterilerimizin mevcut dahili yeteneğini tamamlamak ve geliştirmek için tasarlanmıştır . Mevcut SAP müşterilerimizin SAP sistemlerinin desteği Prodea’nın temel işlerinden biridir . Prodea SAP Destek Hizmetleri olarak müşterilerimize on-call destek hizmetinden, atanmış ekipler ile 7/24 sistem desteğine, sistemlerini iyi tanıdığımız bu müşterilerimizin mevcut senaryo iyileştirmelerine kadar geniş bir yelpazede destek hizmeti sunmaktayız. Bu hizmeti sunarken iletişimimizi şirketimiz bünyesindeki webtabanlı SAP destek sistemimiz üzerinden yapmaktayız. SAP destek hizmetlerimiz hem SAP teknik (BASIS) danışmanlığını hem de SAP uygulama ve ABAP danışmanlıklarını kapsamaktadır.

 

SAP teknik destek ekibimiz müşterilerimize istikrarlı ve güvenilir bir SAP sistemi yürütebilmelerini amaçlayan bir dizi hizmet sunuyor . Düzenli olarak uzaktan bağlantı ile yaptığımız sistem kontrolleri müşterilerimize SAP sistemlerinin istikrarını ve performansını garanti etmekte ve kendilerine bünyelerinde SAP BASIS ekibi bulundurmadan SAP sistemlerini güvenli bir şekilde yürütebilme imkanı sağlamaktadır.

SAP Uygulama Çözümleri ve ABAP danışmanlık destek ekibimiz müşterilerimize uygulama, teknik ve altyapı açısından mevcut SAP sistemlerinin desteklenmesi ve gelişen hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olmak için hazırlanmış geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Temel destek hizmetlerimiz şunlardır:

 • Müşteri Yerinde denetim ve stratejik danışmanlık.
 • Tüm destek hizmetleri için merkezi bir iletişim noktası olarak
 • Teknik , fonksiyonel ve sürec danışmanlığı desteği
 • Altyapı desteği
 • Entegrasyon hizmetleri
 • BASIS (sistem izleme)
 • Sürüm yükseltmeleri
 • Sistem optimizasyonu
 • ABAP geliştirme desteği
 • Planlı kullanıcı eğitimi
 • Sistem yönetimi
 • Sistem güvenliği ve yetkilendirme profil tasarımı
 • Dokümantasyon bakım ve tasarım

Lokalizasyon ve Global Template Servisi

Global Standartlarda Hizmet ve Birikim
Lokalizasyon, bir ürünün herhangi yabancı ülke pazarına sunulması esnasında ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Lokalizasyon terimini yalnızca ürün talimatlarının ve paketleme üzerindeki metinlerin hedef ülke diline tercüme edilmesi olarak algılamak, bu terimi karşılamaya yetmez. Daha ziyade ürünün ülkedeki pazara ve kullanıcı kitleye, hedef dilde adaptasyonu olarak yorumlanmaktadır.

Bu şekilde bakıldığında global firmalar için ERP paketlerinin kullanılacağı ülkeye adaptasyonu büyük önem taşımaktadır. Global firmalar genellikle proseslerini best practice'ler ile tanımlarlar. Bu şekilde ortaya çıkan ERP paketi o firma için bir template olur. Ancak bu prosesler her zaman bulunulan ülkenin tüm yasal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Bu aşamada lokal bir danışmanlık firmasından alınan destek devreye girer. Hem kullanılan ERP paketi hem de bulunulan ülkedeki ihtiyaçlar konusunda uzmanlık sahibi olan bu firmalar, mevcut template'in o ülkedeki firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ilaveler ile geliştirilmesini sağlarlar. Bu kapsam kullanılan senaryoların modifikasyonu, kullanıcı ara birimleri (dil desteği), destek malzemeleri (dökümantasyon, on-side destek), yasal mevzuatlara uyum (muhasebe hesap planları, yasal defterler), konularını içermektedir.

Lokalizasyon sayesinde global bir firmadaki çalışanlar işlerini kendi dillerinde, yaptıkları işin yasal ve fiziksel olarak tüm ihtiyaçlarını karşıladığından emin, bunun yanında firma tarafından tanımlanmış best practice'ler dahilinde çalıştıklarından da herhangi bir şüphe duymadan yaparlar.


Sistem Yönetim Servisi

........................


Data Migrasyonu Servisi

........................


Proje Yönetimi Servisi

Proje yönetimi sadece idare değil, belirlenen hedeflere, tüm kısıt ve koşulları dikkate alarak argümanları doğru kullanıp yönlendirmek ve bütün bunları belirli bir temel metoda uygun biçimde gerçekleştirmek demektir. ERP temelindeki projeler en ufak fonksiyonlardan grup şirketlerindeki büyük çaplı içeriklere kadar dönüşümü ve gelişimi ifade eder. Bu dönüşüm ve gelişimin hazırlığından tamamlanması ve izlenmesine kadarki sürecin etkin biçimde yönetilmesi başarı iççin ön koşul niteliğindedir.

Günümüze kadar uyguladığımız yaklaşım ve metodlar sürdürülebilir işbirliklerimiz için temel oluşturdu. Global ve lokal, farklı sektörler ve büyüklüklüklerdeki müşterilerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projelerinde oluşturduğumuz birikimi artık Proje Yönetimi hizmetlerimiz ile ayrıştırabiliyoruz.


© Copyright 2016 - Tüm hakları saklıdır. Plustep tarafından hazırlandı.