SAP Finansal Çözümleri

SAP FI - Financial Accounting


FI, SAP sistemi içerisinde mali, ticari ve muhasebesel işlemleri yönetmeye yarayan modüldür. Bu modül raporlama gereksinimleri için oldukça etkili çözümler sunar. Kendi yapısındaki standart raporlama seçeneklerinin yanı sıra işletmenin gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda özel raporlar geliştirmek için de uygundur.

SD, MM, PP, HR ve diğer SAP modülleri ile entegre olarak çalışan FI modülü, işletmenin her aşamasında ilgli mali, finansal ve muhasebesel işlemleri kayıt altına alır.

 • Alacaklar muhasebesi ( Müşteriler muhasebesi )
 • Borçlar Muhasebesi ( Satıcılar muhasebesi )
 • Duran varlıklar muhasebesi
 • Bankalar Muhasebesi
 • Nakit Akışı
 • Envanter Muhasebesi
 • Vergi Yönetimi
 • Tahakkuk Muhasebesi

SAP CO - Controlling


Şirket yönetiminin karar verme ve iş analizinin yapabilmesini sağlamak için sistemde oluşan oparasyonel verileri analiz edilerek raporlanması sağlayan modüldür. Genel muhasebe modülünün aksine iç raporlama sağladığı için, bu modüle yönetim muhasebesi de denmektedir.

CO modülü aşağıdaki bileşenler ile tüm yönetim muhasebesi süreçlerini yürütür.

 1. Masraf Yeri Muhasebesi

  • Tanımlanmış masraf yapılarında masraf planlama, tayin ve dağıtımları doğru ve tutarlı bir şekilde yapılır
  • Kompleks masraf dağıtımlarının ikincil masraf dağıtımları ile kolaylıkla yapılması
  • Bordro, sabit kıymetler muhasebesi, vb uygulamalarla direk entegrasyon
  • Masraf yeri hiyerarşileri ile hiyerarşik raporlama imkanı
  • Masrafların oluştukları kaynaklara ve dökümanlara kadar izlenebilen araştırma raporlaması
  • Fiili verilerle farklı plan versiyonları ya da tahminleri çok sayıda farklı rapor aracılığıyla inceleyen sapma analizleri

 2. İç Sipariş Muhasebesi

  • Fuar, araç, telefon gibi özel giderlerin iç siparişlerde toplanması raporlanması ve dağıtımları
  • Herhangibir özel gider çeşidi için iç sipariş/iç sipariş grubu yaratarak ilgili masrafların izlenmesi
  • Oluşan masrafların planlanması ve fiili verilerle kayıt altına alınması
  • Masrafların finalize edilerek karlılık nesnelerine tayini ve dağıtımı
  • Geliştirme projeleri, araç, fuar, cep telefonu vb giderler için masraf yeri yaratmak yerine iç siparişle detaylı takip yapılabilir

 3. Aktivite Temelli Maliyetlendirme

  • İş süreçlerinin, ürünlerin ve müşteri servislerinin gerçek maliyetlerininin izlenebilmesini sağlar.
  • Doğru maliyetlerin belirlenebilmesi için lojistik ve operasyonel sistemlerle tam entegre bir yapıda çalışır.
  • Kompleks dağıtımların dağıtım şablonlarıyla hızlandırılması
  • Maliyet muhasebesi süreçlerinde aktivite temelli maliyetlendirme yöntemini destekler

 4. Ürün Maliyetlendirme

  • Detaylı maliyet bilgisiyle ürün portföyünün optimize edilmesini sağlar
  • Kesikli ve proses üretim ortamlarında üretimin her aşamasında satılan malın maliyeti ve üretilen malın maliyetinin hesaplanması
  • Ürün maliyetlerinin kontrolü ve her safhada izlenile bilirliği
  • Standart ve fiili maliyet tahminlerinin hesaplanması
  • Detaylı sapma analizleri
  • Yasal stok değerleme ihtiyacının karşılanması

 5. Yatırım Yönetimi

  • İşletmenin yapmış olduğu yatırım giderlerinin hiyerarşik olarak takibi.
  • Yatırım süresi boyunca duran varlık muhasebesi ile tam entegrasyon
  • Yatırımların bütçe fiili karşılaştırmasının yapılarak etkin bütçe kontrolü.
  • Yatırımların duran varlık muhasebesi ile entegre olarak aktifleşmesi.

 6. Kar Merkezi Muhasebesi

  • Masraf yeri muhasebesi ile tam entegrasyon ile kar –zarar raporlamasının yapılması
  • İşletme içindeki bölümlerin karlılığının analizini sağlar.
  • Hiyerarşik raporlama ile tüm şirketin ve birimlerin raporlanmasını sağlar .

 7. Karlılık Analizi

  • Gelirlerin ve karın ürün, ürün grubu, müşteri, müşteri grubu, bölge gibi farklı boyutlarda raporlanmasını sağlar.
  • Satış Dağıtım modülü ile tam entegrasyon ile satış belgelerinin eş zamanlı olarak yaratılması ve kontrolünü sağlar.
  • Karlılık ile ilgili esnek raporlamanın sağlanması.

SAP FSCM - Financial Answers

Finansal Çözümleri üç başlıkta inceliyebiliriz: Bunlar FSCM, FI ve CO olarak gruplara ayrılmıştır. SAP Finansal yönetim ve muhasebe yazılımı ile şirketimiz modern ve sayısıllaştırılmış iş modellerine uyumu sağlayarak rekabet avantajını yaratmaktadır. Finansal yönetim bulut çözümleri, FP&A, hazine ve risk yönetimi, finansal operasyonları ve GRC’yi desteklemektedir.Pro’dea olarak biz finansman yöneticisin işlerinin yönetmesine ve gelecekte değişim için hazırlanmasına yardımcı ola biliriz.

 • Karlı büyüme ve uyum sağlamak
 • Finansal işlemeleri düzene koymak ve büyüme fırsatları yakalamak
 • Finansal Raporlama gereksinimleri daha kolay yönetmesini sağlamak

SAP Fonksoyinel modüllere aşağıdakı Finansal çözümler aittir:

 1. FSCM (Financial Supply Chain Management)

 2. PS (Project Systems)

  • Projeleri planlamak ve yönetmek amacıyla kulanılan modüldür. PS modülünün ana yöntemi mazleme ve hizmetlerin talep edilmesi ve planlaması, ve maliyeti planlamadır. Proje sistemi projeni yakından ve sürekli olarak izleme garantisine alır. PS modülü diger uygulama bileşenleri arasında yüksek derecede entegrasyon sağlamaktadır ve projelerin ticari prosüdürlerini planlaya, uygulaya ve hesaplaya bilmesini sağlamaktadır. Buradan göründüğü gibi PS modülü projedeki tüm departmanların verisine sürekli olarak erişim halindedir.

© Copyright 2016 - Tüm hakları saklıdır. Plustep tarafından hazırlandı.