SAP Satınalma Çözümleri

SAP SRM


SAP SRM (Supplier Relationship Management – Tedarikçi İlişkileri Yönetimi)

Günümüzde rekabette ön planda olmak isteyen işletmeler etkin tedarik zinciri yönetimi uygulamaktadırlar. Bunun en etkin aracı olan SAP Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, maliyetlerin yönetilmesi ve satınalma süreçlerinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sunar.


SAP CLM


SAP CLM (Contract Lifecycle Management – Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi)

Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi, sözleşme oluşturmayı otomatize ederek, görünürlüğü artırarak ve uyumluluğu geliştirerek kurumsal sözleşmelerinizi optimize etmenizi sağlar. Böylece daha yüksek kâr, daha az hukuksal ve finansal risk ile sonuca ulaşmanıza yardımcı olurken uzmanca yapılmış sözleşmelerden en yüksek değeri sağlamanızı hedefler.


SAP PLM


Neden PLM ?

SAP PLM portföyün ve ürün yönetiminin tüm yönlerini kapsayan ve ürünle ilgili yaşam döngüsü boyunca tüm ürünle ilgili bilgileri yönetmemize, izlememize ve kontrol etmemize yardımcı olan bir modüldür

SAP PLM özellikleri:

  • İş ortaklarıyla iş birliği ve destek süreçinin ihtiyacını sunar. Örnek olarak ürün yeniliği, tasarım, çevre sorunlarının kontrölü, kalite ve bir sıra araçlar dahildir.
  • SAP PLM uygulaması tüm ürünle ilgili süreçler için 360 derecelik destek sağlamaktatır.
  • Temel iş süreçlerinin gerçekleştirme konusunda SAP PLM Buisiness Suit’in bir parçasıdır.
  • SAP Buisiness Suit yazılımı pahalı yükseltmeler yapmadan ticari zorlukların karşısını almak için kullanılır
  • SAP PLM ile proje ve portföy yöneticilerine yüksek verimli çalışma ortamı sağlıyor.PLM modülü yazılım geliştirme ve hizmet sunumu için de kullanılabilir ve modül üretimle ilişkilendirilir.

Genel olarak PLM modülü aşağıdakı süreçlerden oluşur:

  • BOL (Begining of Life): yeni ürün geliştirme ve tasarım süreçlerini içerir
  • MOL (Middle of Life) : tedarikçi ile işbirliği, ürün bilgi yöntemi ve garanti yöntemini içerir
  • EOL (End of Life): ürünlerin nasıl hazır duruma getireleçeğini, geri dönüşümünü sağlayacağını stratejilerini içerir

PLM yazılım uygulaması her hangi bir organizasyonun ürünü etkileyen tüm bilgileri için veri ambarı sağlayarak ürünün kullanım ömürlerinin yönetmesine yardımcı olabilir. PLM yazılımı ürünle ilgili verilerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) iş süreciyle bütünleşdirmek için kullanılabilir. Ana amaç bu yazılımda atıkları ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmaktır.PLM yazılımı bu arada yalın üretim modelinin ayrılmaz bir parçasıdır.


SAP SLC


SAP SLC (Supplier Lifecycle Management – Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi)

Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümü, satınalma süreci boyunca Tedarikçi Etkinleştirme, Değerlendirme , risk yönetimi ve İşbirliği süreçlerinde tedarikçilerinizi etkin bir şekilde dahil edebilceğiniz bir platformdur.

Tedarikçilerle oluşturulan sürekli gelişim süreci, tedarikçilerin sınıflandırılması ve tedarikçi değerlendirme fonksiyonları ile CIPS kurumsal sertifikasyon standartlarına uyumludur.


SAP VIM


SAP VIM (Supplier Vendor Invoice Management – Tedarikçi Fatura Yönetimi)

Tedarikçi fatura yönetimi çözümü, fatura sürecini otomatize ederek, süreç verimliliği, görünürlük ve uyumluluğu geliştirerek tedarikçilere zamanında ve en düşük maliyetle doğru miktarda ödeme yapmalarınızı sağlar. Böylece daha yüksek tasarruf, artan verimlilik ve uyum ile sonuca ulaşmanıza yardım eder.


Ariba


Bulut teknolojisi ile işletmelere mevcut tedarikçiler ile olan hem operasyonel ve stratejik süreçlerini tek bir sistemden yürütme imkanı tanımakta hem de potansiyel tedarikçileri değerlendirme ve sisteme dahil etme anlamında katma değer sağlamaktadır.

SAP Ariba ile zengin bir satınalma ağına ve 1 milyondan fazla tedarikçiye erişme fırsatına sahip olabilir, hiç vakit kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz. 20.000’den fazla ürün kategorisinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolarlık işlem hacmine sahip SAP Ariba bulut platformu ile satınalma talebinden kataloglara, sözleşmelerden canlı açık eksiltmelere tüm satınalmalarınızı ve tedarikçi ilişkilerinizi bulut üzerinden yürütebilirsiniz.


© Copyright 2016 - Tüm hakları saklıdır. Plustep tarafından hazırlandı.