Blog

SAP Kurumsal Portföy ve Proje Yönetimi (SAP EPPM), şirket genelinde yürütülen tüm projelerinin planlanması, önceliklendirilmesi ve analiz edilmesine yönelik bir çözümdür. Daha yüksek yönetim verimliliği elde edilmesine ve ilgili tüm çalışanların ve departmanların portföy kontrolünü ve işbirliğini optimize etmesine yardımcı olur. Bu sayede çalışanlar, kurum çapındaki projelerinin her aşamasını tek bir merkezden yönetebilir.

SAP EPPM Müşterilerin Proje odaklı süreçleri yürütmelerine yardımcı olan bir dizi çözüm için kullanılan bir ürün ailesini temsil eder.

a)     SAP EPPM Çözümünün Ana Bileşenleri

  • SAP Project System
  • SAP Portfolio & Project Management
  • SAP Commercial Project Management
  • Enterprise Project Connection
  • SAP Innovation Management

1)      SAP Project System

Proje Sistemi, SAP'nin proje ve portföy yönetimini gerçekleştirmek için kullandığı temel modüllerden biridir. Yapılandırmadan planlamaya, yürütmeye ve projenin tamamlanmasına kadar proje yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olur. Proje sistemi lojistik, malzeme yönetimi, Satış ve Dağıtım, Fabrika Bakım ve Üretim planlama modülü gibi diğer SAP modülleriyle yakından entegredir.

2)      SAP Commercial Project Management

SAP CPM, Proje bazlı çalışan şirketlerde proje risklerini değerlendirmek ve değişimin tüm kuruluş genelindeki mali etkisini belirlemek için planlama, izleme ve kontrol görevlerini basitleştiren profesyonel bir bakış açısı sağlar.

SAP CPM çözümü, şirketlerin müşteriye yönelik süreçlerinde gerçek zamanlı şeffaflığa ulaşmasını, verimliliği ve karlılığı artırmasını kolaylaştırır.

SAP Commercial Project Management  (SAP CPM) üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Finansal Planlama,

Proje Çalışma Alanı,

Proje Değişiklik Yönetimi.

3)      SAP Portfolio and Project Management

Projelerin kaliteli ve bütçe dahilinde uygulanmasına olanak sağlar. SAP PPM, proje öncesi araştırma ve planlamadan takip ve raporlamaya kadar proje döngüsü üzerinde merkezi kontrol için bir çok araç ihtiva etmektedir.. Bu proje kaynaklarının strateji ve iş hedeflerine tam uygun şekilde ayırmaya ve efektif kullanımına olanak sağlar.

Ancak SAP PPM'de Kontrol Alanı, Şirket kodu vb. organizasyonel unsurlar yoktur. Ayrıca burada hesap atama nesneleri yoktur. Örneğin, bir Satın Alma siparişini, PS WBS öğesi veya PS Network aktivitesi ile yapıldığı gibi doğrudan bir PPM Aşamasına veya bir Göreve bağlanamaz. Bu nedenle SAP PS üzerinden yönlendirilmesi gerekir. PPM'i PS'ye bağlama sürecine Hesap Entegrasyonu adı verilir.

SAP PPM aşağıdaki konulara çözüm sunar

Proje portföy yönetimi

Proje yönetimi

Kaynak yönetimi

Portföydeki projelerin takibi ve modelleme

4)      SAP Innovation Management

SAP İnovasyon Yönetimi (SAP INO), kampanyaları yürütmek, her kampanyadan fikirler üretip değerlendirmek ve tüm organizasyon genelinde bir inovasyon kültürünü teşvik etmek için gereken yetenekleri sağlayan bir çözümdür.

SAP INO, SAP Projesi ile Portföy Yönetimi çözümü arasında işlevsel entegrasyonlar sunar. Bu sayede şirketler kaynaklarını daha verimli yönetip tahsis edebilir ve en önemli projeleri söz konusu olduğunda daha iyi kararlar alabilirler.

5) SAP Enterprise Project Connection

SAP EPC, şirketlerin şirket içi SAP sistemleri ile diğer proje yönetimi çözümleri arasındaki veri aktarımını daha az işlevsel çabayla yapılmasına olanak sağlamak için tasarlanmış bir çözümdür.

SAP EPC ile kullanıcılarının temel proje yönetimi görevlerini yönetmeleri, kaynak kullanımını optimize etmeleri ve SAP sistemlerinin tüm alanlarında bağlantı ve işbirliğini geliştirmeleri sağlamaktadır.

b)     SAP EPPM Temel Avantajları

İşte SAP'de EPPM'nin farklı sektörlerdeki kullanıcılar için sağladığı temel avantajlardan birkaçı:

1) Verimli Kaynak Kullanımı:SAP EPPM, doğru kaynakları belirleyip bunlara yatırım yaparak, gerçek zamanlı kaynak kullanılabilirliğini kontrol ederek ve tüm sistem genelinde kullanımı kontrol ederek şirketlerin kaynak tahsisini iyileştirmesine ve kurumsal ihtiyaçlara uyum sağlamasına yardımcı olur.

2) İyileştirilmiş risk değerlendirmesi: Bir projeyle ilgili riskler öngörülebilir olduğunda, onlar için daha iyi plan yapılabilir. Bir olaya hızlı tepki verip hızlı karar almak gerektiği durumlar olabilir. Bu, yanlış iletişimlere veya ikincil risklere yol açabilir. Sıkı bir EPPM sistemi, risklere hızlı tepki vermek yerine riskleri planlamanıza  ve iyi bir şekilde değerlendirebilmemize olanak tanır.

3) Azalan maliyetler: SAP EPPM'deki otomatik iş akışları, iyileştirilmiş kaynak atama ve daha iyi veri toplama işlevleri, kullanıcıların veri analizini ve raporlamayı geliştirmesini ve maliyetlerin azaltmasını kolaylaştırır.

4) Artan şeffaflık: Gerçek zamanlı raporlamayla ve daha şeffaf veriye erişim sayesinde şirketler, temel finans operasyonları ve diğer iş süreçlerine ilişkin verileri görüntüleyebilir, yönetebilir ve saklayabilir.

5) Artan karlılık: Optimize edilmiş şablonlar ve proje yönetimi araçları, proje yönetimini basitleştirir, yatırım getirisini artırır ve tüm organizasyonunuz genelinde karlılığı artırır.

Benzer Bloglar

Talep Tahminleme & Prodea Çözümü

Günümüzde stok maliyetlerini minimize etmek ve yok satmayı önlemek, firmaların stok planlama ekipleri için en önemli konulardan biridir....

E-İrsaliye: Daha Az Risk Daha Verimli Zaman

Prodea, e-irsaliye süreçlerinin devreye alınması için, özel entegratör ile SAP arasında entegrasyon sağlıyor. Böylelikle şirketler için...