Blog

İşletmeler belirli büyüklüğe ulaştıklarında karmaşık iş süreçlerini yönetmek için bir kurumun süreçlerini bütünleşik olarak yönetilmesine imkân sağlayan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Rekabet, hızlı değişen pazar koşulları ve teknoloji; dijitalleşmeyi işletmelerin ajandasında en başa koyuyor. Kurumsal kaynak planlaması pazarının dünyada ve Türkiye’de lideri olan SAP,  ERP çözümü olan SAP S/4 HANA’nın en iyi iş uygulamalarına dayanan süreçleri ile işletmelerin lojistik,  finans ve insan kaynakları süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor.

SAP S/4 HANA

SAP S/4 HANA (SAP Business Suite 4 SAP HANA)  SAP ‘nin kurumsal kaynak planlama (ERP) alanında çıkardığı en son çözümün adıdır.  SAP nin bir önceki ERP çözümü SAP ECC olarak adlandırılıyordu. 

SAP S/4 HANA ürünü, arka planda SAP’ nin “in-memory” teknolojisine sahip “HANA” veri tabanını kullanmaktadır. HANA veri tabanı kullandığı teknoloji ile çok büyük verileri saniyeler içerisinde yorumlama kabiliyetine sahiptir.

Gün geçtikçe veri kavramının önem kazanmakta olduğu ve verinin artık en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edildiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Elde edilen verileri kullanmak üzere kestirimci / tahminci “Predictive” uygulamalar ise ön plana çıkmaktadır. Verinin bu şekilde etkin şekilde kullanımı için HANA veri tabanı kullanıcılarına eşsiz bir altyapı sunmaktadır.

SAP S/4 HANA ile gelen ara yüzler, SAP’nin HTML5 tabanlı geliştirme aracı olan “Fiori” ile tasarlanmıştır. Yeni ara yüzle hem kullanıcı deneyimini arttırmak hem de sistemleri mobil hale getirmek hedeflenmiştir. Kullanılan HTML5 teknolojisi “responsive design” olarak adlandırılan ve ekranını kullanılan cihaza göre ayarlayan bir teknolojidir.

SAP ERP ürünü açık kaynak koda sahiptir. SAP ERP ürününü satın alan tüm kişi ve kurumlar gibi siz de tüm açık kodlara sahip olacaksınız.

SAP’ nin en son sürüm ERP ürünü olan SAP S/4 HANA’nın çekirdeğinde yer alan temel ERP fonksiyonlarına sahip “SAP S/4 HANA Enterprise Management” kullanıcı bazında lisanslanır. Siz de yaptığınız satın alma ile, SAP S/4 HANA Enterprise Management ile gelen tüm modüllerin kullanım hakkına sahip olacaksınız.

SAP S/4 HANA kullanıcısı olarak aynı zamanda SAP’ nin veri ambarı (BW – Business Warehouse), Solution Manager ve portal ürünlerinin de kullanım hakkına ücretsiz sahip olacaksınız.

SAP S/4 HANA her ne kadar farklı bir veri tabanı mimarisine ve yeni nesil HTML5 tabanlı kullanıcı arayüzlerine sahipse de,  mimari olarak bir önceki ERP versiyonu olan SAP ECC ‘nin mimarisini kullanmaya devam etmektedir. 

Özetle eski versiyonu kullanan bir kullanıcı kullandığı ekranların büyük çoğunluğunu SAP S/4 HANA ‘da bulacaktır. SAP HANA veri tabanı değişimi ile temel modüllerin tabloları tamamen değişmesine rağmen SAP’nin eşsiz mimari tasarımı sayesinde 20 sene önce yazılmış bir kod, yeni sisteme taşındığında da çalışabilmektedir. SAP dünyada hiçbir rakibinde olmayan bir sürekliliği bu sayede müşterilerine sunmaktadır.

SAP S/4 HANA şu temel taşlardan oluşur;

SAP S/4HANA Enterprise Management SAP S/4HANA Enterprise Management,  temel ERP fonksiyonlarından oluşur. Kullanıcı bazında lisanslanır. “Dijital çekirdek” olarak da isimlendirilmektedir. SAP S/4 HANA ismi daha geniş bir çözüm setine karşılık gelse de genellikle kullanımda SAP S/4HANA Enterprise Management’a karşılık kullanılmaktadır.

SAP S/4HANA LoB Products SAP S/4HANA LoB ürünleri işletmenizin yaptığı işlerde çıkan farklı ihtiyaçları yönetmenizi sağlayan, SAP S/4HANA Enterprise Management’ ın işlevlerini genişleten ürünlerdir. Bu ürünler farklı metriklerle ek olarak lisanslanır.

SAP S/4HANA LoB Products for Specific Industries: SAP S/4HANA LoB Products for Specific Industries SAP nin farklı sektörler için geliştirdiği sektörel çözümlerdir. SAP S/4HANA Enterprise Management’ ın işlevlerini genişleten ürünlerdir. Bu ürünler farklı metriklerle ek lisanslanır.

SAP S/4 HANA Enterprise Management

SAP S/4HANA Enterprise Management bir işletmenin ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları kapsar. Kullanıcı bazında lisanslanan SAP S/4HANA Enterprise Management SAP tarafından Digital Core (Dijital Çekirdek) olarak adlandırılmaktadır.  SAP S/4HANA Enterprise Management fonksiyonları aşağıdaki tablodaki gibi gruplandırılmaktadır.

SAP S/4 HANA Enterprise Management ürünü aşağıdaki modüllerden oluşur.

Asset Management (Varlık Yönetimi)

Teknik birim ve teknik ekipman envanterinin izlenmesi, arızi ve planlı bakım operasyonu süreçlerinin yönetilmesini sağlar.  Ölçüm noktalarını tanımlayıp sayaç bilgilerini sahadan toplayabilirsiniz. Bakım modülü stok yönetimi ile entegre bir şekilde bakım malzemelerinin stoklanması ve sarfiyatını kontrol eder. Bakım maliyetlerinin oluşmasını ve otomatik olarak ilgili maliyet merkezlerine yansıtılmasını sağlar. Bakım ile ilgili dış operasyonların da yönetilmesine imkân verir. Kalite modülü ile ortak kalibrasyon süreçlerini yönetir. İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelere imkân tanır.

Finance (Finans)

SAP S/4 HANA Finans; Masraf yeri muhasebesi, kar merkezi muhasebesi, ürün maliyetlendirme, kârlılık analizi, genel muhasebe, satıcılar muhasebesi, müşteriler muhasebesi, bütçe yönetimi ve duran varlık alt modüllerinden oluşur.

Mali Muhasebe (FI– Financials)

Uçtan uca resmi muhasebe (Genel muhasebe, satıcılar muhasebesi ve müşteriler muhasebesi), duran varlık envanteri ve muhasebesi, IFRS raporlarının hazırlanması süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Birden fazla defter takip edilmesine olanak sağlar. Revenue Accounting ile IFRS15 kapsamındaki sözleşmeleri takip edebilirsiniz. Nakit yönetimi, bütçe yönetimi mali muhasebenin alt fonksiyonlarıdır.

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (CO – Controlling)

İşletmenin işleyişinden doğan tüm maliyetlerin analiz edilmesi süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Maliyet analizine konu veriler diğer modüllerden aktarılır. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (CO) modülü aldığı verileri sentezleyerek analize uygun anlamlı verilere dönüştürür. Bu modülün temel unsurları şöyledir.

Masraf Çeşidi Muhasebesi: Maliyet muhasebesine konu olan gelir ve gider yapılarının belirlendiği bölümdür. Masraf çeşitleri aracılığı ile gelir ve gider hesap bakiyeleri maliyet muhasebesini besler ve raporlara kaynak teşkil eder.

Masraf Yeri Muhasebesi: Masraf Çeşidi Muhasebesinde maliyet unsurları hesap bazında takip edilirken, Masraf Yeri Muhasebesinde maliyet unsurları masraf yerleri (iş birimi, üretim yeri, depo, lokasyon vb.) bazında takip edilir. Aynı zamanda masraf yerleri bazında planlama da yapılabilir. Üretim maliyetleri Esas Üretim Yeri, Yardımcı Üretim Yeri vb. esasına göre oluşturulup maliyet dağıtımı yapılabilir. Ayrıca üretime ilişkin olarak işçilik saati, makine saati gibi veriler de izlenebilir. Sipariş bölümünü kullanarak özel giderler kayıt altına alınabilir.

Ürün Masrafları Muhasebesi: Malzemelerin planlanan maliyetleri takip edilebilir, dönem sonlarında fiili maliyetler hesaplanabilir, malzemelere ilişkin maliyetlerin detaylı analizi yapılabilir. Ürünlerin maliyetleri dönem içinde belirlenmiş maliyet bedellerine göre takip edilirken, dönem sonunda fiili maliyetlere dönüştürülebilir.

Karlılık Analizi: Ürün, müşteri, sektör gibi birçok değişkene göre karlılık analizi yapılabilir; bu değişkenler bazında gelir / gider tabloları hazırlanabilir.

Human Resources (İnsan Kaynakları) 

Organizasyon yapısı, işe alım, yerleştirme ve görevlendirme, bordro ve özlük haklarının yönetilmesini sağlar. HR zaman yönetiminde çalışanlarınızın aktivitelerini timesheet üzerinden izleyebilir ve onaylayabilirsiniz.

Manufacturing (Üretim)

Malzeme ihtiyaç planlama (MRP), uzun dönemli üretim planlama, Üretim çizelgeleme (kaba kapasite planlama), seri ve kesikli üretim, üretim takibi, mühendislik değişiklik yönetimi süreçlerinin yönetilmesini sağlar. JIT (Just-in-time), Kanban gibi üretim yöneltimi fonksiyonlarını destekler. JIT için inbound ve outbound fonksiyonlar sunar.  Fason üretim operasyonlarını yönetir. Konfigüre ürün yönetimini destekler. Ürün yapı yönetimi (Product Structure Management) ve doküman yönetimi fonksiyonlarına sahiptir.

Kalite Yönetimi

Girdi – İşlem – Çıktı aşamalarının her bir adımındaki kalite kontrol işlemlerinin yapılması, müşteri şikâyetlerinin takip edilmesi, satıcılara geri bildirimlerin yapılması, düzeltici önleyici faaliyetlerin izlenmesi süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

R&D / Enginering  (ARGE / Mühendislik)

Product Development Foundation (Ürün Geliştirme) ve Enterprise Portfolio and Project Management (Proje yönetimi) fonksiyonlarına sahiptir. Product Development Foundation ürün ağaçlarının tanımlanmasını yönetir, Konfigüre ürün yönetimini destekler. Ürün yapı yönetimi (Product Structure Management) ve doküman yönetimi fonksiyonlarına sahiptir.  Değişiklik yönetimi fonksiyonları ile bir değişliği ana veriden üretime kadar izleme şansına sahip olursunuz.

Proje Yönetimi

Projelerin planlaması, proje aktivitelerinin yapılması ve takip edilmesi, bütçelerinin ve gerçekleşen maliyetlerin izlenmesi süreçlerinin yönetilmesini sağlar. SAP sisteminde tüm satış, satın alma ve üretim gibi tüm lojistik hareketler proje bazlı takip edilebilmektedir. Yatırım modülü ile entegrasyon sağlanarak her bir yatırımı proje olarak değerlendirmek ve böylece tüm süreci yönetmek de mümkündür.

Sales (Satış)

Satış öncesi fırsat yönetimi, fiyatlandırma, sipariş, satış ve fatura düzenleme süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Müşteri prim hesaplamaları, komisyon ve teşvik yönetimi  Settlement Management  altyapısı ile takip edilir. Satış modülü servis ve çözümlerin beraberce satış döngüsünün de yönetebilmesine olanak sağlar (Business solution portfolios, servis contrat). Servis sürecinde garanti takibi servis yönetimi ile entegre yönetilir.

Service (Servis)

Satış sonrası hizmet ve garanti süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Alt fonksiyonlarından Workforce Management third parti bir saha yönetim sistemleri ile bir entegrasyon katmanı sağlar. SAP Field Service uygulamaları ile standart bir entegrasyona sahiptir. Customer Interaction Center ile servis müşterilerinin 360 derece görünümü sağlanır. Müşteri temsilcilerine (Agent) tüm verilere bir ekran üzerinden ulaşma imkânı sunar.

Sourcing &  Procurement (Satınalma)

Tedarikçi ana veri yönetimi, Talebe veya ihtiyaca göre malzeme ihtiyaç planlaması, tedarik kaynaklarını belirleme, kotalama, satın alma (talep, teklif, sözleşme, sipariş) , katalog, hizmet satınalması, fatura kontrolü  (maliyete etki eden mal bedeli – navlun vb. ) süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Satınalma sürecinde bütçe kontrolü gerçekleştirilebilir, satınalma belgeleri onay mekanizmasına sokulabilir.  Tedarikçi prim anlaşmaları ve tedarikçi değerlendirme SAP ‘de takip edilir.

SAP direkt satınalma dışında konsinye, fason ve 3.parti satınalma senaryolarını destekler. Siparişlerin 3. Parti sistemlere gönderilmesi, 3 parti sistemlerden sipariş teyitlerinin, teslimat bilgilerinin servis kullanımlarının ve 3. Parti sistemlerine siparişe ait teslim alınan mal bilgilerinin gönderilmesi için standart bir entegrasyon katmanına sahiptir. Yine tedarikçi faturalarının EDI ile alınması ve faturalara ait statülerin tedarikçilere gönderilmesi içinde fatura entegrasyon fonksiyonlarına sahiptir.

Tedarik Zinciri (Supply Chain)

Stok Yönetimi, teslimat ve nakliye, Depo Yönetimi, Kullanabilirlik kontrolü ana fonksiyonlarını yönetir.

Stok yönetimi Malzeme hareketleri, sayım, geri dönüşümlü ambalaj yönetimi senaryolarının yönetilmesini sağlar.

Kullanabilirlik kontrolü malzemeye ihtiyaç doğan noktalarda ihtiyacın karşılanıp karşılanamadığını kontrol eder, Backorder Processing fonksiyonu ile son karşılanabilirlik durumuna göre açık ihtiyaçları yeniden terminler.

Teslimat sürecinde toplama, yerleştirme ve paketleme fonksiyonları kullanılır. Nakliye sürecinde teslimatlar için nakliyeler planlanır. Nakliye sözleşmesi, fiyatlandırması, nakliye satınalma ihtiyaçları, maliyetleri ve tehlikeli madde yönetimi sistem üzerinde yönetilebilir.

Depo Yönetimi (Warehouse Management)

Depo içi raf takibi, depoya ürün alma, depodan ürün çıkarma, depo işlemlerinin el terminalleri ile yürütülmesi süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

SAP S/4 HANA Analitik ve Proses Yönetimi Araçları

SAP S/4 HANA ile birlikte sunulan araçlarda Process Performance Monitoring ile iş süreçlerinin uçtan uca tanımlamasını yaparak performansını takip ve analiz edebilirsiniz. Analysis Path Framework ile KPI tabanlı Fiori analitik uygulamaları dizayn edilebilir, Query Designer ile SAP S/4 Hana gömülü analitik altyapısı üzerinde kendi raporlarınızı oluşabilirsiniz. Yine KPI modelle araçları, şirketinizin tüm iş uygulamalarınızda (örneğin, raporlama araçları, dashboardlar ve custom uygulamalar) tutarlı KPI’ları tanımlamasına, yönetmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. SAP Predictive Analytics integrator (PAi) ile Predictive senaryolarınıza destek verir, Situation Handling ile belirli durumların oluşması durumunda belirli uyarı mekanizmalarının oluşmasını sağlayabilirsiniz.

SAP S/4 HANA Lisanslama

 • SAP S/4HANA’nın çekirdek çözümü olan temel ERP fonksiyonlarının olduğu SAP S/4 HANA Enterprise Management kullanıcı bazında lisanslanır.
 • SAP S/4 HANA, SAP tarafından geliştirilmiş in-memory veri tabanı HANA’yı kullanmaktadır. HANA veri tabanı SAP S/4 HANA ürünleri ile beraber lisanslanır. Toplam ürün lisanslarının %15’i kadar bir tutara sahiptir. Bu lisans Runtime lisans olarak adlandırılır. HANA veri tabanını SAP dışı uygulamalarda da kullanmak isterseniz HANA veri tabanını tam kullanımlı opsiyonla (Full Use) satın alabilirsiniz.
 • İşletmeniz’de temel SAP fonksiyonu dışında özel ihtiyaçlarını doğrultusunda SAP S/4 HANA’nın tamamlayıcı veya sektörel çözümlerini devreye almanız gerekirse bu ürünler farklı lisanslama modelleriyle tedarik edilebilir.
 • SAP sistemi ile farklı sistemleri konuşturmak isterseniz ve bu sistemler günün sonunda SAP sisteminde kayıt oluşturuyorlarsa SAP bunu dolaylı kullanım olarak sınıflandırır. Bu tür entegrasyon modelleri için SAP’nin Digital Access lisansını konumlandırmanız gerekecektir.

SAP S/4 HANA Enterprise Management Kullanıcı Lisanslar ve Hakları

 • SAP S/4HANA’nın çekirdek çözümü olan temel ERP fonksiyonlarının olduğu SAP S/4 HANA Enterprise Management kullanıcı bazında lisanslanır. Productivity, Functinonal ve Professional olmak üzere üç tip fonksiyonel kullanıcı tipi bulunmaktadır. “Professional Use” en yetkili kullanıcı olup tüm fonksiyonları yürütme yetkisine sahiptir.
 • Fonksiyonel kullanıcılar haricinde sistemde SAP’nin programlama dili Abap ile kod yazan geliştirmeciler için Developer Access user ‘nın alınması gerekmektedir.
 • Kullanıcı tiplerinin hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SAP sistemi ile entegre ettiğiniz sistemler günün sonunda SAP sisteminde kayıt oluşturuyorlarsa SAP bunu dolaylı kullanım olarak sınıflandırır. Bu tür entegrasyon modelleri için SAP’nin Digital Access lisansını gerekmektedir. Digital Access lisansı işlem hacmine göre fiyatlandırılır. Aşağıdaki tabloda hangi işler için hacmin nasıl hesaplandığı yer almaktadır.

SAP Lisans Bakım

SAP lisans alımı ile beraber verdiği bakım ve sağladığı yenileme garantisi için yıllık lisans bakım bedelini ek olarak faturalandırır.

SAP Yazılım Lisans Bedeli esas alınarak bedeli hesaplanan (Lisans bedelinin %22’si)  yıllık Kurumsal Destek Hizmeti (Enterprise Support) ile belirli bazı haklara sahip olacaksınız. Bu hakları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 • Yeni Versiyon

Satın aldığınız tüm ürünlerin her yeni versiyonu yayımlandığında, yeni versiyona ücretsiz sahip olacaksınız.

 • 7/24 Destek

SAP Sisteminde çıkan sorunlar için SAP tarafından 7/24 süreyle verilen destek hizmetinden yararlanacaksınız. Karşılaştığınız sorunlara Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA – Service Level Aggrement) esaslarına göre hizmet verilmektedir.

 • Sistem Kontrol

SAP Global kullanacağınız sistemi sürekli izleyecektir. Aylık olarak İzlem Erken Uyarı Raporu (EWA – Early Watch Alert) size gönderilecektir. Bu rapor sisteminizdeki sorunları, kısıtları, kurulumları, darboğazları, performans değerlerini içerecektir.

 • Kalite Kontrol

SAP’ nin sunduğu pek çok hizmetten ücretsiz yararlanabileceksiniz. Bu servisler sisteminizin kalite kontrolünü sağlayacak, kalite kontrol işlemlerinizi geliştirmenize yardımcı olacak, hatalı geliştirme ve hatalı uyarlamalar hakkında sizi uyaracaktır. Ücretsiz hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Link

Benzer Bloglar

SAP EPPM Çözümü ile Tüm Proje Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetebilirsiniz!

SAP Kurumsal Portföy ve Proje Yönetimi (SAP EPPM), şirket genelinde yürütülen tüm projelerinin planlanması, önceliklendirilmesi ve analiz...

Talep Tahminleme & Prodea Çözümü

Günümüzde stok maliyetlerini minimize etmek ve yok satmayı önlemek, firmaların stok planlama ekipleri için en önemli konulardan biridir....