Blog

SAP Standart CDS Views

SAP’nin Veri Tanımlama Dili (Core Data Services- CDS) kullanarak oluşturduğu önceden tanımlanmış veri görünümleridir. CDS, SAP’nin veritabanı modelleme, veri tanımlama ve işleme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Standart CDS Views, belirli işlevsellikleri veya iş gereksinimlerini karşılamak için genellikle SAP tarafından sağlanan önceden tanımlanmış görünümlerdir.

Standart CDS View’ler, belirli iş alanları için standart SAP veri yapılarını ve nesnelerini kullanarak genellikle yaygın iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, finansal verilerin işlenmesi, satış siparişlerinin yönetimi veya envanter yönetimi gibi yaygın iş süreçlerini kapsayan CDS görünümleri olabilir. Bu standart görünümler, SAP’nin uygulamaları arasında veri entegrasyonunu kolaylaştırırken aynı zamanda SAP’nin sunduğu işlevsellikleri ve en iyi uygulamaları kullanmaya olanak tanır. Bu da genellikle uygulama geliştirme sürecini hızlandırır ve tutarlılığı artırır.

SAP S/4HANA birçok farklı modülde (FI, SD, MM, CO, HR) çok miktarda CDS View’ler sunmuştur. SAP standart CDS görünümleri de iş gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilebilir veya kullanılabilir.

SAP Standart CDS View’leri Bulma ve Örnek Kullanım

Standart CDS View kullanımı sistem yoğunluğunu azaltır ve performans kazancını artırır. Standart CDS View’leri nasıl bulacağımıza bir bakalım ardından standart kullanarak yapılmış Z’li bir CDS View örneğini inceleyelim.

Aşağıdaki bağlantıdan, Product Asisstance ( Ürün Yardımı ) bölümünde «English» ‘i tıklayalım.

https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE?locale=en-US

SAP standart CDS views

Cross Components altında; «Virtual Data Model and CDS Views» bölümüne tıklayalım.

SAP CDS

 

Cross Components altında; «Virtual Data Model and CDS Views» bölümüne girelim:

SAP CDS

 Örneğin burdaki «I_BillingDocumentItem» ‘a bakalım SE11 ile

SAP CDS views

@AbapCatalog kısmındaki sqlViewName ismi ile, SE11 ‘den içindeki verilere bakabiliriz. Bir hatırlatma parametre isteyen CDS View’lerin içeriğine «Eclips» ile bakabilirsiniz.

@AbapCatalog kısmındaki sqlViewName ismi ile, SE11 içindeki örnek veriler:

Standart CDS kullanımı_örnek

Son olarak, standart CDS View kullanrak, aşağıdaki gibi yeni bir Z’li CDS View oluşturabilirsiniz.

SAP CDS

Benzer Bloglar

SAP EPPM Çözümü ile Tüm Proje Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetebilirsiniz!

SAP Kurumsal Portföy ve Proje Yönetimi (SAP EPPM), şirket genelinde yürütülen tüm projelerinin planlanması, önceliklendirilmesi ve analiz...

SAP Standart CDS Views Kullanımı

SAP Standart CDS ViewsSAP’nin Veri Tanımlama Dili (Core Data Services- CDS) kullanarak oluşturduğu önceden tanımlanmış veri...