Tekstil İçin Otomasyon
ve Dijitalleşme Zamanı

Tekstil İçin Otomasyon ve Dijitalleşme Zamanı

Bugün Türk tekstil sektörü, iplik, kumaş, ev tekstili, teknik tekstil, dokuma, hazır giyim ve aksesuar gibi her türlü tekstil ürününü üretiyor ve ihraç ediyor. Tekstil üretimi dediğimiz zaman bu ürün çeşitliliğini karşılamak için kurulmuş olan dokuma, polyester iplik tesisler, pamuk iplik üretim, dokuma, terbiye boya ve konfeksiyon tesislerinden oluşan dev bir yatırımdan bahsediyoruz.

Tekstil sektörü, artan rekabet baskısını karşılamak ve pozisyonunu kuvvetlendirmek için otomasyon ve dijitalleşme süreçlerini devam ettiriyor. Yine değişen ekonomiyle birlikte birçok tekstil firması, üretici kimliğinden “üretici-perakendeci” kimliğine geçiş yapmış durumda.

Tekstil Sektörüne
Özel Çözümler

Tekstil sektörü her ne kadar bir dönüşüm içerisinde olsa da gerek üretim süreçleri gerekse siparişe dayalı üretimin getirdiği zorluklar nedeniyle birçok probleme çözüm üretme ihtiyacı duyuyor.

Otomasyon Yapısı

Türk Tekstil Sektörünün sahip olduğu otomasyon alt yapısı önemli ölçüde dünyadaki en son teknolojilere sahip ancak işletmeler çok büyük oranda bu altyapın sağladığı veri toplama ve değerlendirme araçlarını yeterince kullanamıyor ve sistemlerin ürettiği veriyi ERP sistemleriyle entegre edemiyor ve verilerin dijitalleşmesini sağlayamıyor.

Sahadaki üretim makinelerine sağlanabilecek birçok bilgi üretim yazılımlarına manuel olarak işleniyor, birçok noktada kayıtlar formlar üzerinden toplanarak operatörler tarafından sistemlere kayıt ediliyor.

Özellikle saha çalışanları bazlı ve kayıt sırasında yapılan yanlışlıklar, sistemlere hatalı verilerin işlenmesine yol açıyor. Bunun dışında otomasyon sistemlerinin ürettiği ancak kayıt altına alınmayan birçok veri ise kayıt altına alınmadan kayboluyor. (Örn. Makina parametreleri, enerji tüketimleri, çalıma süreleri…) Oysa bu verileri sistemin verimliliğinin ölçümü, doğru maliyetlerin oluşması ve üretimdeki anomalilerin takibi gibi birçok alanda kullanmak mümkün.

SAP’nin Endüstri 4.0 için sunduğu çözümlerin önemli bileşeni olan SAP Manufacturing Suite ürün ailesiyle tüm otomasyon altyapısı SAP S/4 HANA ERP çözümü entegre bir şekilde dijitalleştiriliyor.

SAP Leonardo Çözüm Ailesi

SAP Leonardo ile üretim sistemlerinizdeki verileri konektörlerle bulut platformu üzerinde dijitalleştirebilirsiniz. SAP Leonardo bir inovasyon platformu olarak nesnelerin interneti, büyük veri (big data) ve blockchain teknolojilerini birleştiren araçlar sunuyor. Sağladığı analitik katmanla makine öğrenimi (machine learning) gibi algoritmalarla üretimdeki anomaliklerin belirlenmesi, kestirimci bakım gibi senaryoları destekliyor.

Ürün Karşılama ve Kullanabilirlik Kontrolü

Bugün tekstilciler üretici kimliklerinin yanında toptan-perakendeci vasıflarıyla da karşımıza çıkıyor. Üretim tesisleri hem siparişe ve stoğa üretim yaparken hem de perakende, toptan, B2B, B2C, pazar yerleri gibi farklı satış kanallarından gelen ihtiyaçları karşılıyor. Eldeki stoğun bu kanal yapısı içerisinde farklı segmentasyon, lokasyon ve önceliklere sahip siparişlere tahsisi, tekstilciler için önemli problemlerden birisini oluşturuyor.

Uçtan Uca Çözüm

Tekstil sektörü için yazılmış olan çözümlerin genellikle işletmenin bir kısım ihtiyacını karşıladığı, diğer kısımlar için farklı çözümler konumlandırılması gerektiği görülüyor. Çok iyi üretim sistemi yazılımlarının maliyet yapılarını oturtamadıkları, entegrasyon katmanlarının gelişmemiş ana veri yapılarının belirli aşamada tıkanıklığa yol açtıkları diğer örneklerdir.

Tüm tekstil ve perakende operasyonlarını uçtan uca yönetmek için SAP’nin sektörel - ERP çözümü olan SAP S/4 HANA for Fashion and Vertical Business’ı konumlandırabilirsiniz. SAP S/4 HANA for Fashion, SAP S/4 Merchandising for Retail’in tüm fonksiyon setini kapsıyor. Bunun yanına üretim, ileri düzey kullanabilirlik kontrolü, sezonsallık, back order processing, gelişmiş stok segmentasyon ve stok koruma süreçlerini içeriyor.

SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence)

SAP Manufacturing Suite ürün ailesi altında yer alan SAP MII, üretimden veri toplama, verileri görselleştirme, alınan verilerle otomatik üretim teyitleri verme, üretimdeki duruşların analizleri, OEE hesaplamaları, kapasite kullanımları, verimlilik hesapları, otomatik uyarı ve bildirimler gibi fonksiyonlarıyla etkin bir üretim yönetimi sağlıyor. SAP MII, SAP’nin üretim Yönetim sistemi SAP ME (Manufacturing Execution) ile entegre çalışıyor.

Siparişe Göre Üretim

Türkiye, tekstil alanında dünyadaki önemli üretim üstlerinden birisi ve dünyadaki birçok önemli markaya ürün sağlıyor. İşletmeler müşteri ihtiyaçlarını karşılarken genellikle müşteri siparişine göre üretim yöntemini kullanıyorlar. Küçük lotlarla üretim, varyantların ve size’ların çeşitliliği, ürün çeşitliliği ve sezonsallık süreci oldukça karmaşık hale getiriyor. Her sezonda binlerce siparişin girdiği üretim tesislerinde ana veri yönetimi ve izlenebilirlik ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Siparişe göre üretim süreci kurgusunda tekliften, faturalamaya kadar, kurguda birçok önemli nokta bulunuyor. SAP, her aşamada sürece en iyi pratiklerle senaryolarla katkıda bulunuyor.

SAP ERP Çözümü olan SAP S/4 HANA, siparişe göre üretim stratejisini tekliflendirme aşamasından başlayarak müşteri siparişi, siparişe istinaden mal tedariki, üretim, depolama, sevkiyat, maliyetlendirme ve karlılık süreçlerinde destekliyor, her aşamada müşteri siparişinin izlenebilirliğini sağlıyor.

Prodea olarak Teklif Maliyetlendirme çözümümüzle tekliflendirme sürecinde iş birimlerine farklı versiyonlar hizmet sunuyoruz:

  • Maliyet çalışabilme ve teklif dosyası oluşturma; kalıp, şablon, numune üretimi gibi maliyet kalemlerini yönetebilme ve takip edebilme olanağı sağlıyoruz.
  • Siparişlerle oluşan karmaşık ürün çeşitliliğini varyant konfigürasyon özellikleriyle basitleştirerek yönetiyoruz.
  • Ürün ağacı, iş planı yaratma ve fiyatlandırma süreçlerini opsiyonlar üzerinden otomatikleştiriyoruz.

SAP aATP – Advanced Available to Promise

SAP aATP çözümü siparişleri kategorize ediyor, sipariş önceliklerini belirliyor, kullanabilirlik kontrolünü sağlıyor ve eldeki stokların siparişlere tahsisini yönetiyor. Yeniden terminleme fonksiyonlarıyla gün içerisinde değişen tedarik ve üretim koşullarına göre siparişlerin termin tarihleri revize ediliyor. Stok segmantasyonyla mevcut stoğu belirli mantıksal stoklara dağıtmak ve bu stokları kullanabilirlik kontrolünde değerlendirmek mümkün oluyor.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.