Telekomünikasyon
ile Hedefe İlerleyin

Tekstil İçin Otomasyon ve Dijitalleşme Zamanı

Günümüzde djitalleşme hayatın her alanında ilginç fırsatları da beraberinde getiriyor. Telco endüstrisi de bu anlamda lider sektörlerden biri. Telco firmalarının, son kullanıcının ihtiyaçlarına yanıt vermesi için merkezi fonksiyonlarını güncel hayata uyarlamasıysa göz ardı edilemeyecek bir konu. Bir telco operatörünün en önemli hedefleri arasında operasyonel olarak yapılan yatırımın hızlı bir şekilde geri dönüşü ve operasyonel karlılığın yönetilmesi konusunda karar destek mekanizmasının doğru işlediğinden emin olunması yer alıyor. Kurumsal Planlama anlamında bu gereksinime en iyi yanıtı “SAP S/4HANA for Telecommunications Industry” çözüm ailesi veriyor.

İşinizi Sektöre Yönelik SAP Telco Çözümü ile
Entegre Biçimde Yönetin

Sektörün ihtiyaçlarını adresleyen çözümleriyle SAP Telco, uçtan uca yönetim olanağını siz değerli liderlere sunuyor. Bu sayede şirket bünyesindeki tüm birimlerin sistemsel anlamda birbirleriyle arasında iş süreçlerinizi, günümüz koşullarında güncel ve sürtünmesiz bir biçimde yönetmenize olanak sağlıyor.

Önce Müşteri

Günümüz koşullarında müşteri odaklı yaklaşım metodunu backend sistemleri de içine alarak uygulamak ancak tam entegre, uçtan uca bir çözümle mümkün olabiliyor. SAP Telco Çözüm Ailesi gerek perakende satış noktaları üzerinden gerekse online kanallardan operatörün kapısını çalan müşterilerin satış öncesi ve sonrası operasyonu kolaylaştıran bir altyapıya sahiptir.

SAP Telco Çözüm Ailesi; müşteri odaklı esnek çözümleriyle bir telco operatörünün en çok önem verdiği yeni müşteri elde etme ve mevcut müşteriyi elde tutma konusuna odaklanıyor.
Özellikle SAP Retail çözümünü telco sektörüne özgü bir biçimde binlerce satış noktasının omni-channel satış kabiliyetlerini arttırarak mağaza içi ve online kanallar üzerinden müşteri deneyimini üst seviyede yaşatıyor.

Finansal Çözümler

Finansal altyapınızı SAP üzerinde kurgulayıp şirketin dijital dönüşüm sürecini gelecekteki ihtiyaçlara ışık tutan bir yol haritası ile oluşturun. Gerçek zamanlı finansal raporlama yetenekleri, yönetime karar destek mekanizmasını verimli hale dönüştürmeyi kazandırıyor.
SAP Finansal Çözümleri gelişen koşulları dikkate alarak ciro bazlı yaklaşım yerine karlılığı ön planda tutan yaklaşımı benimsiyor.

Analitik Raporlama

Kurumsal verilerin analizinde derinlemesine tecrübeye sahip, karmaşık iş süreç yönetiminde başarısını ispatlamış sektörün ihtiyaç duyduğu tahminleme ve entegrasyon kabiliyetiyle karmaşık yapılardaki veriyi tek bir sistem üzerinde raporlama olanağı sunuyor. SAC SAP Cloud üzerinde esnek raporlama kabiliyetiyle karar destek mekanizmasını güçlendireceğiniz bir yapı kurmanızı sağlıyor.

Veri Tabanı & Veri Yönetimi SAP HANA

Teknolojik anlamda en güçlü altyapıyı bünyesine alarak yalnızca kurumsal çözümlerde değil, ihtiyacın tümüne yanıt verebilecek çözüm setini beraberinde sunuyor.
SAP HANA tek bir platform üzerinde, gerek bulutta, gerekse kendi veri merkezinizde müşteriyi ön planda tutmanıza olanak sağlayan altyapısı sayesinde, teknolojik varlıklarınızı güncelleştirmenizi de kolaylaştırıyor.

Fiyatlandırma ve Faturalama (SAP Billing & Charging)

Abonelerden gelen talepler doğrultusunda pazarın ihtiyaçlarına yönelik esnek fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. Müşteri merkezli yaklaşımla telco operatörünün pazarlama departmanının taleplerini, kolaylıkla karşılayabilecek altyapıya sahip. Müşteriye özel ödeme opsiyonları oluşturulmasını sağlıyor. Esnek tarife ve faturalama servisleri sayesinde operatörün yoğun rekabet ortamında müşteri kazanımını artırıyor. Hybris Billing çözümü sayesinde pazarın ihtiyaç duyduğu karmaşık faturalama taleplerine yanıt verebiliyor. SAP Convergent Charging çözümüyle ön ödemeli/faturalı hibrit faturalama opsiyonlarını da müşterilerinin hayatına yerleştiriyor.

İnsan Kaynakları

Sektörünüzün geleceğini şekillendirmek ancak insan kaynaklarında verimlilikle mümkün. Elimizdeki olanakları en iyi şekilde kullanarak işe alımdan, mevcut personelin gelişimine kadar tüm süreci sistem üzerinde yönetmek SAP İK çözüm setiyle çok daha kolay.

Uygulama Geliştirme ve Entegrasyon

SAP uygulama geliştirme alanında yaptığı atılımlarla esnek ve hızlı bir biçimde, iş ve teknoloji hizmetlerinin devreye alınmasını sağlıyor.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.