Hesapları Tek Kokpitten Yönetin
Prodea Araç Giderleştirme Paket Çözümü

Hesapları Tek Kokpitten Yönetin Prodea Araç Giderleştirme Paket Çözümü

“Prodea Araç Giderleştirme Paket Çözümü” 07.12.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7194 numaralı kanunda yapılan değişiklik sonucu binek otomobillerde ortaya çıkan gerek kira veya benzeri çeşitli araç giderlerini gerekse amortisman işlemlerinde uygulanan kısıt kayıtlarına yönelik hesaplamaların sadece tek bir kokpitle yönetilmesini sağlar.

Prodea binek otomobil giderleştirme paketi, tutar veya yüzdesel hiçbir hesaplamaya gerek duymadan hem faturalarınızı hem de her ay sonunda çalıştırılan amortisman programı sonrasında ilgili amortisman kayıtlarını tek seferde KKEG hesabına aktarılmasını sağlar.

Prodea Araç Giderleştime Paketi Faydaları

  • Yapılan bakımlar sayesinde tüm kontrollerin tek seferde sağlanması
  • Belirlenen ana hesaplar ve kısıt değerleriyle imanuel bir hesaplama yapmadan muhasebe kaydının hızlıca gerçekleşmesi
  • İç siparişlerin plaka bazlı takibinin kokpit içinde hazır bir biçimde tamamlanması
  • Aylık olarak job ile çalışacak amortisman programı sayesinde zaman tasarrufu sağlanması ve verimliliğin arttırılması

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.