Enflasyon Muhasebesi

SAP ERP sistemleri ile tam uyumlu çalışan Prodea Enflasyon Muhasebesi Çözümü ile finansal tablolarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturun!

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon, genel olarak bir ekonomideki mal ve hizmet  fiyatlarının sürekli artışını ifade etmektedir. Enflasyon muhasebesi, parasal olmayan değerlerin (stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar vb.) belirli bir düzeltme katsayısı (enflasyon oranı) ile çarpılarak, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alım gücünü yansıtacak şekilde hesaplanmasıdır.

Enflasyon muhasebesinde genellikle fiyat endeksleri kullanılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemlerle ile bilançoya ulaşılır ve firmanın mali durumu doğru finansal değerlerle hesaplanır.

Enflasyon Muhasebesini Hangi Şirketler Uygulayabilir?

 • UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları),
 • TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları),
 • VUK (Finansal Raporlama Standartları) standartlarında yer alan şirketler

Finansal Süreçlerinizi Doğru Verilerle Yönetin!

Prodea olarak, deneyimli ürün ekibimiz tarafından geliştirilen Enflasyon Muhasebesi Paket Çözümü ile sabit kıymet, parasal olmayan değerleri ve stoklarınızı enflasyon muhasebesi ile hesaplayarak, gerçekçi finansal verilere dönüştürebilirsiniz.

Mevcut sistemlerinizle tam entegre olarak çalışan Enflasyon Muhasebesi çözümü ile, verilerinize tek bir ekran üzerinden kolayca ulaşabilir ve raporlamanın kolaylığını elde edebilirsiniz.

Prodea Enflasyon Muhasebesi Paket Çözümü

 • Duran Varlıkların Endekslenmesi
 • Stok Hesapların Endekslenmesi
 • Bilanço Ana Hesapların Endekslenmesi
 • Peşin Ödenen Giderlerin Endekslenmesi
 • Gelir Tablosu Hesapların Endekslenmesi

Kazanımlar:

 • SAP ERP sistemleriyle tam entegrasyon
 • Gerçekçi finansal tablolar
 • VUK mevzuatlarına uyum
 • Tek bir ekrandan üzerinden doğru veriye ulaşım
 • Enflasyon dönemlerinde şirket varlıklarının izlenebilmesi
 • Tutarlı mali tablolar ile doğru stratejik kararların alınabilmesi
 • Raporlama kolaylığı

Blog

SAP Standart CDS Views Kullanımı

SAP Standart CDS ViewsSAP’nin Veri Tanımlama Dili (Core Data Services- CDS) kullanarak oluşturduğu önceden tanımlanmış veri...

Devamını Oku

SAP EPPM Çözümü ile Tüm Proje Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetebilirsiniz!

SAP Kurumsal Portföy ve Proje Yönetimi (SAP EPPM), şirket genelinde yürütülen tüm projelerinin planlanması, önceliklendirilmesi ve analiz...

Devamını Oku

E-İrsaliye: Daha Az Risk Daha Verimli Zaman

Prodea, e-irsaliye süreçlerinin devreye alınması için, özel entegratör ile SAP arasında entegrasyon sağlıyor. Böylelikle şirketler için...

Devamını Oku

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.