Doğru Ürün, Doğru Zaman, Doğru Yer
Talep Tahminleme & Prodea Çözümü

Doğru Ürün, Doğru Zaman, Doğru Yer Talep Tahminleme & Prodea Çözümü

Günümüzde stok maliyetlerini minimize etmek ve yok satmayı önlemek, firmaların stok planlama ekipleri için en önemli konulardan biridir. Ürün çeşitliliğinin ve satış kanallarının fazla olması planlama işlemlerinde kontrolü ve karar verme adımlarını zorlaştırır. Müşteriye istediği ürünü, farklı kanallardan olacak şekilde, en kısa sürede ulaştırmak başarılı satış yönetiminin en temel kuralıdır.

Tüm bu ihtiyaçlar çerçevesinde etkin bir talep tahminleme yapabilmek, sistem içi stokların doğru kanallarda doğru miktarlarda olmasını sağlamak ve yeni satınalmaları emniyet stokları dahilinde planlayabilmek, talep tahminleme ve bu sistemlerden çıkan veriyi ikmal ve tahsis süreçlerine sokacak bir uygulama ihtiyacını doğurur. Sırasıyla süreç, satış tahmin verilerinin oluşması, mağazalar arası transferler, depo ve mağaza arası transferler ve satınalma şeklinde yönetilir.

Prodea özel çözümü, uzun yıllardır projelerde elde ettiğimiz deneyimle satış tahmini motorlarından çıkan verilerle ikmal ve tahsis süreçlerinin yönetilmesine yöneliktir.

Talep Tahminle Çözümü Bileşenleri

 • Satış tahminine verileri hızlı bir şekilde servis edecek HANA embedden analitik yapısını kullanan program setleri,
 • Gelen tahmin verilerine göre belirlen kısıtlar çerçevesinde mağaza ve kanallara malları tedarikçilerden ve dağıtım merkezlerinden ikmalini sağlayan tedarik programları
 • İkmal ve tahsis için kanal ve mağazaların kısıtlarının yönetildiği kısıt yönetim kokpiti,
 • Mağazalar arasında stok dengesini yönetmek için özel algoritmalara sahip mağazalar arası transfer yönetimi (çapraz transfer)

Satış Tahminleme

Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yere koymak perakendenin en önemli problemlerinden biridir. Bir konuda gelişmiş istatiksel yöntemler kullanan tahmin motorları karşımıza çıkar. Bu ürünler tahminleme yaparken mevsimsellik, kampanya etkisi gibi faktörleri dikkate alır, bunları yönetmenizi sağlar. SAP’nin CAR (Customer Activity Repository) ile birlikte gelen talep tahminleme engine’i UDF (Unfied Demand Forecasting) SAP Fashion ve Retail sistemleri tam entegre bir şekilde mağaza ve kanalların taleplerini gelişmiş algoritmalarla hesaplar.

Prodea İkmal ve Tahmin çözümü CAR-UDF ile üretilen tahmin verilerini kullanacağı gibi, herhangi non - SAP tahminleme programıyla da entegre çalışabilir.

CAR-UDF ile ilgili detaylı bilgi için;

Detaylı Bilgi

Depo Mağaza Transfer

Mağaza satış verilerini karşılamak için belirlenen kısıtlar çerçevesinde merkez depodan mağazaya transfer emirleri oluşturulur.

Satınalma

Depo transferleri, açık satınalma siparişleri, emniyet stoğu verileri, isteğe bağlı olarak iade sipariş verileri de hesaplanarak merkez depo için satınalma ihtiyacı hesaplanır ve satınalma siparişleri otomatik olarak oluşturulur.

İkmal Kokpiti

 • Transfer siparişleri ve satınalma siparişleri için kullanılan kokpitte şu veriler yönetilebilir:
 • Seçim ekranı: Malzeme, satınalma grubu, mal grubu, satıcı, mağaza
 • Program çalışma kontrolü için kullanılan temel parametreler:
  1. Review time: (Opsiyonel) Review time bilgileri sisteme tanımlandığı süreçte sipariş hesaplamalarında kullanılır.
  2. Tedarik kaynağı kontrolü: Ürünün Merkez Depodan veya Tedarikçiden mağaza tedarik edilmesine göre ayrı satınalma siparişleri açılır.
  3. Emniyet stoğu: Dönemsel olarak merkez depodaki stoğu azaltmak için emniyet stoğunun hesaba katılıp katılmayacağı belirlenir.

Mağazalar Arası Transfer (Çapraz Transfer)

Prodea çözümü olan çapraz transfer algoritmasıyla, üretilen satış verilerinin, stok fazlası olan mağazadan çeşitli ölçütleri göz önünde bulundurarak transfer kararını verir. İsteğe bağlı olarak açılacak transfer belgeleri, ilgili departmanın onayına düşürülür veya otomatik olarak belirli gün – saat için çalıştırılır. Çapraz transfer çözümü kırıklık indeksi, mağaza stok gün sayısı gibi birçok parametreye göre çalışır. Çapraz transfer programı tek başına ikmal ve alokasyon sürecinden bağımsız bozulan stok dengesini yönetmek için kullanılabileceği gibi belirlenecek stratejiye göre ikmal ve alokasyon sürecinin bir parçası olarak da konumlandırılabilir.

Kısıt Yönetimi Kokpiti

Depo transferleri, açık satınalma siparişleri, emniyet stoğu verileri, isteğe bağlı olarak iade sipariş verileri de hesaplanarak merkez depo için satınalma ihtiyacı hesaplanır ve satınalma siparişleri otomatik olarak oluşturulur.

 • Mal grubu
 • Mağaza no
 • İlk giriş tarihi
 • Son giriş tarihi
 • Marka
 • Fiyat
 • Tedarikçi

Oluşturulan bu kısıt grupları için sistemde açılacak olan transfer ve sipariş belgeleri bloke edilir. Hangi belge türünün bloke edileceği parametrik olarak değiştirilebilir. Ayrıca kısıt grubu içerisinde hangi yöne bloke konulacağı kullanıcı tarafından seçilebilir:

 • Transfer Engelle
 • Sipariş Engelle
 • Depo İade Engelle
 • Replenishment Engelle
 • Tedarikçi İade Engelle

Program Çalışma Günleri

Program parametrelerinin kullanıcı tarafından yönetilmesi için ayrı bir arayüz tasarlanmıştır. Böylelikle, teknik ekip tarafından herhangi bir revize yapılmadan sadece kullanıcının istediği tarih aralığında ve filtre - parametre verileriyle programın çalıştırılması mümkün kılınır. Tahmin verileri ve açılacak siparişlerin kullanıcı tarafından belirli ürün grupları için hariç bırakılması istenmesi durumunda kısıt yönetim yapısı kullanılır.

Uçtan uca talep tahminleme, çapraz transfer ve sipariş süreçlerini SAP sistemi üzerinden Prodea çözümleriyle yönetmek; daha hızlı karar almak, süreçleri kontrol etmek ve tedarik sürecini hızlandırmak için büyük artı sağlar.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.