Geliştirme ve Entegrasyon

BPM İşletmelerin Geleceği İçin

İş hayatında kullanılan yazılımlar basit bir yazma aracından karmaşık bir yapay zeka karar alma sistemine kadar çeşitlilik gösterir. Bugün her işletmenin farklı uygulamalara ihtiyacı var. Eski tekniklerle yeni ihtiyaçlara cevap vermek mümkün değil. İşletmelerin yaşadığı başarısızlığın temel sebeplerden birisi de budur. BPM, bu sorunu bir yazılım sorunu değil, bir iş süreci sorunu olduğunu kabul ederek çözer. Bu yüzden BPM’iseviyoruz ve başarılı işletmelerin geleceği olarak görüyoruz.

BPM’in
Faydaları

Süreç İyileştirme

İşletmenin iş gereksinimlerine göre daha iyi denetim, esneklik ve hız kazandırır.

Uyum, Güven ve Güvenlik

Standartlar ve yasalar ile uyum halinde çalışır. Politika denetimi ve iç kontrole açık bir platformdur.

İş için Tek Platform

Tekil veri kaynağı ya da konsolide veritabanı ile kurgulanabilir. Kullancı dostu arayüzlere sahiptir.

Mobilite

Herhangi bir cihaz ve platformdan her an erişim sağlananabilir.

Düşük Maliyet, Yüksek Gelir

Kaynakların daha iyi kullanımıyla, gözle görünür düşük operasyon maliyetleri ve artan verimlilik sağlar.

Takım Çalışması

Takım halinde kurgulanan süreçler departmanlararası koordinasyonu artırır ve aralarındaki iletişimi kolaylaştırır.

Örnek Kullanım Senaryoları

Doküman Yönetimi

 • Sigorta
 • Denetim Gereksinimleri: Süreçteki her adım ve belge denetim gereksinimleri için kaydedilir.
 • Dijital Belge Arşivi: Taranan tüm müşteri dokümanları merkezi depoda saklanır.
 • Tazminat İş Süreci: Tüm müşteri tazminat süreci, gerekli dokümanların toplanmasıyla gerçekleştirilir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerin memnuniyeti, daha hızlı ve kusursuz bir süreçle sağlanır.
 • Tasarruf: Otomasyon ile daha az çalışma süresi ve süreç üzerinde daha fazla kontrol.

İnsan Kaynakları

 • Hizmet
 • İşe Alım Süreci: Dijital ortamda röportaj ve işe alım süreci gerçekleştirilir.
 • Performans Değerlendirme: Süreç istatistiklerinden her an çalışan performansı izlenir ve ölçülür.
 • İzin Formu, Özlük Bilgileri: İzin süreci standartlaştırılır, personel özlük bilgileri kaydedilir.

İzleme ve Yönetim

 • Tazminat süreci sigorta yönetim sistemine entegre edilerek takip edilir.
 • İş paylaşımı yapılabilir: İş havuzları yaratarak operatörler arasında iş yükü paylaşımı yapılır.
 • Performans ölçümü gerçekleştirilir: Kişi ve takım bazında atanan iş zamanlarına göre performans ölçümü gerçekleştirilir.
 • Sigorta Tazminatı Otomasyonu: Sigorta poliçesi tazminatını otomatikleştirerek mükemmel sonuçlar alır.
 • Doğru insanlara atama yapar: Görevler, tanımlanmış iş kurallarına göre doğru kişilere yapılır.

Gider Takibi

 • Fatura ve iş masraflarına bağlı olarak geri ödenebilir giderler takip edilir.
 • Teklif takibi yapılır.
 • Potansiyel müşteri adayları otomatik hatırlatmalarla izlenir.
 • Yıllık bütçe planlanır.
 • Genel perspektif için müşteri sözleşmelerine göre yıllık bütçe projeksiyonu gerçekleştirilir.
 • Tazminat süreci planlanır.
 • Insurance

Eğitim Talep Süreci

 • Kurumsallaşma ve daha iyi iş sonuçları için standart eğitim talep ve kayıt süreci
 • Kurum Organizasyon Şeması
 • Tanımlı organizasyon şeması ile performans odaklı iş tanımları ve kurumsallaşma

Kaynak Takibi

 • Hukuk
 • Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Her müşteri için avukatların harcadığı zaman onay iş akışıyla toplanır ve müşteri anlaşmasına göre fatura oluşturulur.

Blog

SAP Standart CDS Views Kullanımı

SAP Standart CDS ViewsSAP’nin Veri Tanımlama Dili (Core Data Services- CDS) kullanarak oluşturduğu önceden tanımlanmış veri...

Devamını Oku

SAP EPPM Çözümü ile Tüm Proje Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetebilirsiniz!

SAP Kurumsal Portföy ve Proje Yönetimi (SAP EPPM), şirket genelinde yürütülen tüm projelerinin planlanması, önceliklendirilmesi ve analiz...

Devamını Oku

E-İrsaliye: Daha Az Risk Daha Verimli Zaman

Prodea, e-irsaliye süreçlerinin devreye alınması için, özel entegratör ile SAP arasında entegrasyon sağlıyor. Böylelikle şirketler için...

Devamını Oku

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.