HR-İnsan Kaynakları

SAP HCM (Human Capital Managament)

SAP HCM (İnsan Kaynakları Yönetimi), işletmelerde organize bir yönetim kurulması için önemli bir rol üstlenir ve SAP’deki temel modüllerdendir.

İK’nın görevleri arasında; çalışanları işe almak, çalışan departmanlarını düzenlemek, ödeme/maaş günleri, ödeme/maaş detayları, atamalar, işten ayrılma, terfi, çalışanların katılımı ve ekip motivasyonu gibi birçok çalışma sayılabilir. Bütün bu görevleri, bir organizasyon içinde çalışanlar için uygulamak kolay bir iş değildir.

Tüm bu İK süreçlerini kolaylaştırmak ve takip edebilmek amacıyla SAP çözümleri yaygın olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. SAP HCM ERP, işletmelerinizde İK süreçlerini yürütmek için tercih edebilitesi en yüksek olan ve en esnek yazılımlardan bir tanesidir.

SAP HCM (İnsan Kaynakları Yönetimi)
Hangi Modülleri İçeriyor?

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon içerisindeki çalışanlarınızın firma amacına ulaşmak amacıyla hedef odaklı çalışmasını sağlamayı ifade eder. Bu modül; iş ortamında zaman ve kaynakların mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesini sağlar.

Personel Yönetimi

Organizasyonun insan kaynağının yönetildiği süreci tanımlar. Personelin işe alım aşamasından itibaren personele dair tüm aşamalar ve konular Personel Yönetimi sürecinde kaydedilebilir ve izlenebilir.

Raporlama

İK ekibinizin organizasyonunuz içindeki, çalışan profillerini ve verilerini yönetmek için verimli bir şekilde raporlama yapmasını sağlayan modüldür. Bir organizasyonda benimsenen hiyerarşik yapıyı izlemenizi sağlar.

E-İşe Alma

İK profesyonellerine arama kriterlerine en uygun adayların tespit edilmesinde ve en uygun yeteneklere ulaşılmasında yardımcı olan, otomatik web tabanlı bir işe alım sürecidir.

Çalışan Self Servis ve Yönetici Self Servis

Çalışan Self Servis (ESS), çalışanların bir organizasyon içerisindeki görev sürelerine dair farklı verilerini kişisel olarak takip etmelerine yardımcı olur. Yönetici Self Servis (MSS), yöneticilerin çalışanların verilerini oluşturması, kaydetmesi ve bu verilerin sürdürmelerine yardımcı olur.

Zaman Yönetimi

Organizasyon içerisinde çalışanlarınızın önemini ölçmeye yarayan süreçtir. Çalışanlarınızın varlığı ve yokluğunun organizasyon içerisinde yarattığı etki değerlendirilir. Bu süreç, çalışanlarınızın performansının belli bir zaman dilimi için planlanması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde de yardımcı olur.

Bordro

Çalışanlara verilen maaş ve tazminatına dair tüm unsurlar bu süreç içerisinde yer alır ve hesaplanır.

SAP
SuccessFactors

SAP SuccessFactors İşe Alma Modülü Nedir?

Yetenek edinme sürecinin tüm adımlarını kolaylaştırmak için yerleşik katılım ve otomasyon aracılığıyla birinci sınıf bir hizmet ve deneyim sunar.

Sağladığı avantajlar;

 • Küresel düzeyde yetenek kaynakları
 • Detaylı çözümler sunan aday ilişkileri yönetimi
 • Self servis, duyarlı kariyer siteleri
 • Ayrıntılı iş başvurusu yönetimi
 • Global ortak bir ağdan faydalanan flexible çözümler

SAP SuccessFactors İşe Başlatma Modülü Nedir?

Hızla yükselmek ve kurumsal hedeflerinize en hızlı biçimde katkı sağlamak amacıyla yeni işe alımlar ile mevcut kadronuzu güçlendirin.

Sağladığı avantajlar;

 • Basitleştirilmiş evrak düzenlemeleri
 • Mobil, elektronik formlar ve e-imzalar
 • Yeni işe alımlar için karşılama portalı
 • Kişiselleştirilmiş onboarding deneyimi, crossboarding ve offboarding desteği
 • Öğrenme ve hedef belirleme arasında uyumluluk sağlama

SAP SuccessFactors Performans ve Hedefler Modülü Nedir?

 • Tutkulu bir çalışma performansı sergileyen ve doğru hedefe kitlenmiş bir işgücü
 • Üst düzey yetenekleri keşfetme ve bu yeteneklerle bir araya gelme fırsatı
 • Doğru ve tarafsız biçimde gerçekleştirilmiş çalışan değerlendirmeleri
 • Firma hedefleriyle uyumlu hale getirilmiş çalışan hedefleri
 • İşgücü performansı ve verimliliğini tespit etme ve bunları daima iyileştirme fırsatı

SAP SuccessFactors Performans ve Hedefler Modülü Nedir?

 • İş kalıplarınızı keşfedin.
 • Bir iş süreci üzerinde iş birliği gerçekleştirin.
 • İçerik yönetim sisteminizi entegre edin.
 • SAP CRM, Müşteri için SAP Cloud ve SAP ERP gibi arka ofis sistemlerini birbirleriyle entegre hale getirin.

SAP SuccessFactors Çalışan Merkezi Modülü Nedir?

 • SAP SuccessFactors Çalışan Merkezi Modülü; temel İK süreçlerini otomatikleştirmenize, sezgisel çalışan servisler sunmanıza, işe gecikmeleri yakından takip etmeniz konusunda ve temel İK süreçleri içerisinde daha birçok konuda en büyük yardımcınızdır.

SAP SuccessFactors Ücretlendirme Modülü Nedir?

 • Ücretlendirme konusunda stratejik bir yaklaşım benimseyin. Kısıtlı bir bütçe ile küresel ve en yetenekli işgücünü organizasyonunuza dâhil edin. Dâhil ettiğiniz işgücünü sürekli motive edin ve organizasyon içerisinde tutun.

SAP SuccessFactors Başarı ve Gelişim Modülü Nedir?

 • Gelecekte sizi daha başarılı birisi haline getirecek yeteneğinizi tespit edin, bu yetenek konusunda kendinizi geliştirin. Bu modül; çalışanlarınıza yetenek geliştirme ve kariyer fırsatları sunarak, akıllı planlama vasıtasıyla firmanızdaki yetenek boşluklarını kapatmanıza ve entelektüel bir sermaye oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

SAP SuccessFactors Öğrenme Modülü Nedir?

 • SAP SuccessFactors Öğrenme modülü ile öğrenme kültürünü benimse ve rakip şirketleri geride bırak. SAP SuccessFactors Öğrenme modülü, çalışan becerilerini geliştirmek, uyum konusunda oluşacak riskleri azaltmak ve dış öğrenme kitlelerini en etkili şekilde eğitebilmek amacıyla organizasyonlar düzenler.

SAP SuccessFactors İşgücü Planlama Modülü Nedir?

 • Günümüzde ve gelecekte firmanızın iş hedefine anında ulaşmak amacıyla gereksinim duyduğunuz işgücünü planlamanızı sağlar. SAP SuccessFactors İşgücü Planlama Modülü, organizasyonunuz içerisindeki mevcut riskleri ve yetenek boşluklarını tespit etmenize, senaryo ve maliyet modellerini oluşturmanıza yardımcı olur.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.