SAP IFRS

SAP IFRS Nedir?

Finansal raporlamalar her işletme için çok önemlidir ve belirlenen standartlara/düzenlemelere uygun ve yüksek doğrulukla yapılmalıdır. IFRS (International Financial Reporting Standards), bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen bir dizi muhasebe standardıdır.

Şirketler tarafından küresel olarak kullanılabilecek bir çerçeve sağlamak ve finansal tablolarını hazırlama amacıyla geliştirilmiştir. SAP mali defter yapısını kullanarak birden fazla muhasebe sistemini paralel olarak takip edebilecek bir çözüm sunar. VUK ve IFRS yanında başka muhasebe kayıt sistemleri de (SPK, GAAP, özelleştirilmiş şirketler topluluğu muhasebe standartları gibi) aynı anda takip edilebilir. SAP IFRS, farklı endüstriler için ayrı raporlama kuralları belirlemek yerine, tüm endüstriler için finansal tabloların hazırlanması için genel bir rehberlik sağlar.

Yasal gereklilik olarak bakıldığında; Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlar. 4.700 şirket 1/1/2018’den itibaren BOBİ FRS’yi uygulayacaktır.

Söz Konusu 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre genel ölçütler;
a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü olarak belirlenmiştir.

2018 Yılında ise, (2016 ve 2017 Yılı Verileri değerlendirilerek ) 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri aşanlar Bağımsız Denetime tabidir. Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) kapsamında raporlama yapan tüm şirketlerin, 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ye göre yapması gerekir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729M1-1.htm)

Yasal Zorunlulukların yanı sıra IFRS ihtiyacının en önemli maddesi, farklı ülkelerde farklı kayıt kurallarının olması ve farklı finansal raporlama düzenlemelerin olmasıdır. Kullanılan farklı formatlar ana şirket tarafından istenen merkezi kuralların işletilmesini zorlaştırır ve tabi ki IFRS standartlarında yapılan raporlamalar finansal bakış açısıyla daha doğru sonuçlar için gereklidir. UFRS, uluslararası bakış ile bir şirketin tüm şubelerinde muhasebe prosedürlerini tek bir kayıt kuralı ve raporlama formatı ile dünya çapında standart, anlaşılır bir set haline getirir.

Neden SAP IFRS?

Esneklik

SAP IFRS temelde bir standardı uygulamasına rağmen yapısı gereği oldukça esnektir. Farklı şirketlerin kendi durumlarına göre sistemlerini uyarlamaları ve farklı değerlerle bir değerleme yapmaları mümkündür. Bu esnek yaklaşımı kullanarak şirketler, herkes tarafından okunabilen finansal tablolar oluşturabilirler.

Düşük Maliyet Etkisi

IFRS raporlarının hazırlanması sistem üzerinde yapılmadığı durumlarda genellikle firmaların mali danışmanları tarafından hazırlanır ve bu şirket için ek ve devamlı bir maliyettir.

Raporlanabilir ve karşılaştırılabilir

IFRS raporlarının hazırlanması sistem üzerinde yapılmadığı durumlarda genellikle firmaların mali danışmanları tarafından hazırlanır ve bu şirket için ek ve devamlı bir maliyettir.

Prodea
IFR kokpiti

Dönem içi ve dönem sonu IFRS işlemlerinin belli bir disiplin ile yönetilmesi amacıyla oluşturulmuş iş akışı çözümüdür. Her bir adım sırası ile tamamlanarak gerekli düzeltme ve sınıflamalar sağlanmış olur. Dönem Kapanış Kokpiti ile entegre edilerek IFRS işlemlerinin dönem kapanışı prosedürleriyle paralel yürütülmeleri sağlanabilir. Tek sistem üzerinde VUK ve TFRS esaslı raporlama yapılarak, sistem bütünlüğü korunmuş olur ve muhtemel tutarsızlıklar ortadan kaldırılır.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.