SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA CLOUD

SAP S/4HANA geçişi sadece günün gerektirdiği teknoloji kullanıyor olmakla ilgili değildir. Bu geçişin altında yatan esas değer, günün gerektirdiği rekabeti destekleyebilecek altyapıya sahip olmakla ilgilidir. Basitleştirilmiş yapısı, gerçek zamanlı analiz imkânı ve sağladığı performans ile verimliliği arttıran bir yatırımdır.

SAP S/4HANA kurulumu için cloud opsiyonunu da sunar. On-premise kurulumların gerektirdiği sorumlulukları devredebileceğiniz, ilk kurulum maliyeti olmayan ve kullandığınız kadar bütçeleyebileceğiniz bir modele geçiş imkânı sağlar. Bilindiği gibi on-premise kurulumda, şirketinizin yönetiminde ve sorumluluğunda olan dahili serverlarınızı kullanırsınız. Cloud modelde ise SAP sizin yerinize gerek duyulan uygulamaları, serverları, network ihtiyaçlarını, depolama birimlerini, runtime rutinlerini, ara katmanları ve database’inizi yönetir. Özetle, bu kalemleri Software as a Service hizmeti olarak alırsınız.

Lisanslama modeli her iki opsiyonda farklıklar gösterir. On-premise modelde bir lisans metriğine uygun olarak bir defa satın alma yaparsınız. Cloud modelde ise yıllık veya birkaç yıllık bir model için satın alma yaparsınız ve periyot sonunda yeni metriklerinizle yeni bir lisans süresi satın alırsınız. Bu bakış açısıyla cloud modelin esnekliği öne çıkar.

Devreye Alma

Doğal olarak dahili kurulumlar daha çok zaman ve emek gerektirir. Bu kaynağın planlanması, kurulumun gerçekleştirilmesi, testlerle sağlamasının yapılması müşterinin sorumluluğundadır. Cloud modelde ise hazır konfigüre sistem mantığı ve hazır platform kullanıldığı için devreye alma süreci hızlı ve stressiz olarak gerçekleşir.

Uyarlama

Uyarlama bakış açısıyla Cloud modelde tanımlanmış best practice konfigürasyonlar kullanılır. Dahili sistemlerde ise kullanıcılar istedikleri tüm uyarlamaları kendi inisiyatifleriyle istedikleri şekilde yapabilirler. Cloud modelde kontrol ve esneklik olmadığı anlamına gelmez ancak on–premise kurulumlara göre daha sınırlıdır.

Altyapı ve Bakım

On-premise modelde şirketler kendi altyapılarını planlamak ve kurmakla mükellef olurlar. Doğal olarak bu kurulumu destekleyecek personelin bulundurulması gerekir. Cloud modelde ise SAP bütün bu kurulum, planlama ve destek personeli ihtiyaçlarını sizin adınıza yapar. Sistem upgrade’leri de belli periyotlarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla her zaman en güncel versiyona sahip olursunuz. Olumlu anlamda okunabilir ancak sistemin kontrolü şirkette değil SAP’de olur.

Maliyet

Maliyet bakış açısı şirketin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Hali hazırda, şirketin IT personeli ve alt yapısı mevcut ise farklı bir yaklaşım düşünülebilir. 24 saat sistemin ayakta kalması, bakımları ve kurulum maliyetleri göze alınınca Cloud model çoğu zaman başlangıç noktasında maliyet verimliliğiyle öne çıkar. Ancak hesaplamaların, kullanım ömrü dikkate alınarak yapılması gerekir. Şirketlerin kendi operasyonlarına daha çok odaklanma istekleri, merkezi fonksiyonları dış kaynak kullanımıyla çözme ihtiyaçları, karar noktasında giderek daha büyük bir etken durumuna gelir.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.