İnternette
Stil Sahibi Olun

SAP S/4HANA Fashion and Vertical Business

SAP S/4HANA Fashion and Vertical Business, perakende sektöründe yer alan işletmelerin, dijital ekonominin taleplerini karşılamasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir ERP çözümüdür. Basit ve sezgisel bir ara yüzle, işletmelerin toptan satış, perakende satış, üretim ve e-ticaret gibi tüm moda süreçlerini tek bir platformda birleştirerek tüm alanlara erişim sağlar. Vertical Fashion platformu, perakendecilere kesintisiz müşteri deneyimleri sunmak için gereken esnekliği ve çevikliği sağlar; perakendeciler hızla değişen iş gereksinimlerine kolayca uyum sağlayabilir ve işlev, bölge, kategori, kanal ve ürüne göre gerçek zamanlı rapor verebilir.

Gerçek zamanlı veri erişimini sağlamak ve bu veriyi karar destek mekanizmalarında kullanmak için tasarlanan SAP S/4HANA Fashion, karmaşıklıkla mücadele etmek, dijital dönüşümü kolaylaştırmak ve en üst düzeyde basitlik sağlamak için üretilmiştir. Bu bağlamda S/4HANA ile birlikte gelen simplification (basitleştirme) mottosunun Fashion ürününde de devam ettiğini görüyoruz. Çözüm SAP’nin gömülü (embedded) analitik işlevlere sahip in memory veritabanı teknolojisi olan HANA platformu üzerine inşa edilmiştir. HTML5 tabanlı bir geliştirme ara yüzü olan SAP fiori ile farklı cihaz ve platformlarda tekilleştirilmiş yüksek kullanıcı deneyimi sunar.

Ana verilerden tedarik atamasına kadar moda temel süreçlerini uçtan uca destekleyen yeniden tasarlanmış iş paketi, daha önce mevcut olmayan çeviklik ve esneklik sağlar. Moda şirketleri, süreçlerini ön bürodan arka ofise kadar yeniden keşfedebilir, operasyonel veriler hakkında bilgi edinebilir ve çalışanlarını daha hızlı ve daha iyi kararlarla ve gerçek zamanlı bilgilerle güçlendirebilir.

SAP S/4HANA Fashion and
Vertical Business’ın Faydaları

 • Tek bir sistemde daha büyük veri kümeleriyle çalışma imkânı sunar.
 • Müşteri ve satıcı görünümlerinde perakendeye özgü oluşturulmuş alanlarla müşteri ve satıcı gruplandırmalarına olanak verir.
 • Perakende, satış, üretim ve toptan satış verilerini tek bir ERP tabanında birleştirerek CRM, PLM gibi gerekli sistemlerle entegre çalışır.
 • Segmentasyon yapısı ve segmentasyon stratejisi tanımlayarak; segmentasyon ilişkili bir malzeme için ağırlık ve hacim, satış blokajı durumu, kapasite tüketimi, strateji, paketleme ve depolama kutusu gibi segmentasyona özgü ana verileri yönetmenizi sağlar.
 • Süreçlerin dijitalleşmesi sağlayacak altyapıyı ve süreçleri yönetir.
 • Mağaza kanalındaki stok yönetimiyle bütünleşik yapısı sayesinde tüm kanallara isteği stok verisini anlık olarak sağlar.
 • Veri tutarsızlıklarını kaldırır, veri ayak izini azaltır ve gereksiz veri girişi / işleme görevlerini ortadan kaldırarak veri işleme hatalarını önemli ölçüde azaltır.
 • Stok korumayla şirketler yüksek öncellikli kanallar için stok ayırabilir.
 • Gerçek zamanlı olarak karar vermek için tek bir kaynağa erişim sağlar.
 • Dağıtım süreçleri ve kullanılabilirlik kontrolü işlemleri bellek içi hesaplama teknolojisi kullanılarak önemli ölçüde hızlandırılır.
 • Ana verinin sektör spesifik alanlarla ile yönetilmesini sağlar.
 • Sezonsallığı ana veri yönetimine taşır. Listeleme adı verilen fonksiyonlarla alan verilerinin kolaylıkla, karmaşık perakende yapısına genişletilmesi sağlanır.
 • Uygun ürünleri temin edebilmek için müşteri, ürün ve lokasyona göre çeşitlilikleri stratejik olarak planlamanızı sağlar.
 • Sezonsallık, bir malzemenin yaşam döngüsü boyunca ana verilerini yaratımdan satışa kadar tüm süreçlerin yönlendirilmesinde rol oynar.
 • Artan stoklar kanallar arası değiştirilerek stock-out durumları azaltılabilir ve bu şekilde kârlılık sağlanır.
 • Farklı sezonlar için tanımlanmış parametreler, satış ve satın alma gibi lojistik süreçlerin kontrolünü sağlar.
 • Back Order Processing (Geri Sipariş İşleme) ile işletmeler siparişlerdeki talep veya tedarik durumu değiştiğinde stok durumunu tekrar kontrol edebilir ve satış siparişleri veya stok nakil siparişlerinin teyidi için yeniden hesaplama sağlayabilir.
 • Mevsim, koleksiyon, tema verilerinin yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlar.
 • SAP S/4HANA Fashion gelişmiş kullanılabilirlik fonskiyonları ve Backorder Processing imkanları sunan aATP – Advanced Available to Promise modülünü içerisinde barındırır.
 • Tüm satıcı yaşam döngüsünü yönetmenizi ve satıcı performansını sürekli olarak analiz etmenizi sağlar.

SAP S/4HANA Fashion & Vertical Solution ile
SAP S/4HANA ve SAP S/4HANA Merchandise for Retail karşılaştırılması

SAP S/4HANA Merchandise for Retail SAP’nin perakende ERP çözümüdür. Temel olarak SAP S/4HANA’nın tüm fonksiyonlarına sahiptir. Ek olarak perakendeye özel fonksiyon setleriyle gelir. SAP S/4HANA Fashion & Vertical Solution’ın kurulumu SAP S/4HANA Merchandise for Retail kurulumunun üzerine gerçekleştirilir. Tem SAP S/4HANA Merchandise for Retail’in tüm süreçlerini kapsar. Üretim-Toptan-Perakende işlevlerine sahip perakendeciler için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda SAP S/4HANA Fashion & Vertical Solution ve SAP S/4HANA Merchandise for Retail ile gelen ek özellikleri bulabilirsiniz.

Advanced availa

Farklı kanallardan gelen satış taleplerinin şirketin belirlediği stratejilere göre sınıflandırılarak eldeki ürünün tahsisatını gerçekleştirir. Backorder proses ‘in işlevleri ile değişen sipariş ve stok durumlarına göre tahsisatları yeniden terminleyerek sürekli olarak tahsisat optimizasyonunu sağlar.

Fashion base Production

Sezonsallık ve malzemelerdeki varyant yapısını üretim proseslerine taşır. Üretici Perakendeciler için bir çözüm setini içerisinde barındırır.

Season Management

Sezonsallık, bir malzemenin yaşam döngüsü boyunca ana verilerini yaratmadan satışa kadar tüm süreçlerin yönlendirilmesinde rol oynar.

Master Data

Merchandise hiyerarşisi, article hiyerarşisi, Mağaza yönetimi, Multi dimensional artikel yapısı, perakendeye özel karakteristikler.

Pricing & Promotions

Mağaza ve kanallar bonus-buy, kupon, hediye çeki, Bedelsiz ürün bundle kampanyaları gibi perakende spesifik aktiviteleri yönetebilirsiniz.

Markdown planning and management

Fiyat indirimlerin marj planlaması ile beraber yönetebilirsiniz.

Assortment management

Asorti Yönetimi sağlar. Farklı ürün gruplarını farklı asortilerde tanımlayarak stratejiler geliştirebilirsiniz.

Resource Planning methods

Mağaza seviyesinde malzeme ihtiyaç planlamasını retail sektörüne özgü tahmin algoritmaları ile yönetebilirsiniz.

Store allocation

Ürünlerinizi farklı algoritmalarla mağaza ve kanallar tahsis edilebilir.

Mağaza Yönetimi

Mağaza ana veri yönetimi, mağaza backoffice operasyonları.

POS entegrasyonu

Mağaza satış sistemleri ile entegrasyon katmanı

Stock segmentation & Stock Protection

Stokları farklı kanallar ve stratejiler doğrultusunda segmente edebilir ve stok koruma ile segmente edilen stokları belirli bir kanal için tahsis edebilirsiniz.

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.