Prodea ile Sağlam
Kurumsal Yapılara Temel Atın

Prodea ile Sağlam Kurumsal Yapılara Temel Atın

Türk sanayi dünyasında önemli bir yer tutan çimentonun tarihi, patent alındığı 1824 yılına ve ürünün isminin de geldiği de Portland adasına uzanıyor. Geçen 2 yüzyıl içerisinde Türk Çimento sektörü dünyada önemli bir yer edindi ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi konumuna geldi.

Prodea olarak, çimento sektörüyle gerçekleştirdiğimiz ilk işbirliğimizden bugüne, geçen 16 yılda sektörün gücünün ve ülkemiz için öneminin farkında olarak projelere imza attık. Bugün geldiğimiz noktada da yine destek ve eğitim hizmetlerimiz, QA servislerimizle sektörün içinde yer alıyor, sektörel ve teknolojik gelişmelere uygun işbirliklerimizi sürdürüyoruz.

Global olarak çimento sektöründe SAP ürünlerinin kullanımı yaygındır. Aynı yaklaşım Türkiye özelinde de söylenebilir. Biz de Prodea olarak, SAP standart çözümleri ve merkezi fonksiyonlarına “Çimento ve Hazır Beton” dokunuşumuzu ekledik. Tecrübelerimizi sektör için özelleştirilmiş çözüm setleri haline getirdik. Türkiye’nin önemli birçok çimento üreticisinde uygulamaya aldığımız çözümlerin başlıkları ise şöyle:

1
Çimento Üretimi
Lojistik Süreçler

 • Dâhili hammadde tedariklerinde ocak ve hammadde spect değer izlenebilirliği
 • Hammadde ve agrega ocaklarındaki dâhili tedarik ve üretim süreçleri
 • Tedarik ve satışın vazgeçilmezi kantar çözümümüz
 • Üretim kontrol ve yönetim sistemleri ile entegrasyonlarımız
 • Hazır beton üretim sistemleri ile entegrasyonlarımız
 • Sektörün ortak dili işletme raporu çözümümüz
 • MRP çözümü
 • Üretime ilişkin KPI verileri ile hızlı analiz ve uyarı sistemleri
 • Hazır beton süreçlerinde merkezi reçete değişiklikleri ve üretim sistemine gönderilmesi
 • Yeni nesil depo yönetimi çözümümüz
 • Çoklu lokasyonlar ile fabrika, liman, gümrük sahaları arasında mobil nakil çözümümüz
 • Tedarikçi ve müşteri bilgilendirme çözümlerimiz
 • Üst yönetimler için hızlı ve grafik destekli mobil stok, üretim vb. raporlama çözümlerimiz
 • Çimento ve Hazır Beton üretim süreçlerinde kantar ve kalibrasyon farklarının üretimlere dağıtımı
 • Detaylı maliyet ve karlılık raporlamaları
 • Çimento ve Hazır Betonlar için aynı sistemde farklı maliyet görünüm ve detayları
 • Kârlılık sürecinde üst yönetimler için hızlı ve grafik destekli mobil raporlama çözümlerimiz
 • Finansal planlama ve konsolide raporlar
 • Banka entegrasyonları

Sektörde uzun yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle işbirliklerimizi ve servislerimizi sürdürüyoruz. Yukarıdaki başlıkların detaylarını öğrenmek ve bilgi almak için lütfen iletişime geçin.

2
Finansal Süreçler

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.