Süt Ürünlerinde
Çözüm Ortağıyız

Süt Ürünlerinde Çözüm Ortağıyız

Sofralarımızın vazgeçilmezi süt ve süt ürünlerinde nihai tüketici olarak kalmayıp sektörün bir parçası olduk. Çiğ sütün tedarikinden, toplama merkezleri ve üretim tesisine nakliyesine kadar olan tedarik zinciri sürecinin yönetimi, üretim, depolama, depo yönetimi, kalite yönetimi, satış süreçlerinde gerçekleştirdiğimiz projeler ve destek hizmetlerimizle sektörün iş ortağı ve paydaşı olmayı sürdürüyoruz.

Servis ve Çözümler

 • Tedarik ve satışın kantar çözümü
 • Kantar süreçlerinin laboratuvar analizleri ile birleşimi
 • Sayım farkları ve üretimlerin üzerine dağıtılması
 • Müstahsil çözümü
 • Fason süreçleri
 • Konsinye süreçleri
 • MRP süreçleri
 • Depo yönetimi süreçleri
 • Kalite süreçleri
 • Saha satış sistemleri ile entegrasyon
 • Planlama sistemleri ile entegrasyon
 • Yeni nesil depo yönetimi çözümü
 • Capex bütçe ve onay çözümü
 • e-irsaliye, e-arşiv çözümümüz
 • Prim ve ciro primi çözümü
 • KDV iadesi çözümü

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.