Akaryakıt Sektöründe
Müşteri Odaklı Dönüşüm

Akaryakıt Sektöründe Müşteri Odaklı Dönüşüm

Prodea olarak hizmet vermeye başladığımız günden bu yana akaryakıt sektörü için SAP ve özelleştirilmiş sektörel çözümlerin birleştirildiği bir set ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Akaryakıt dağıtımı ve istasyon işletmeciliğinin ihtiyaçlarını, hizmet sektörü çözümleriyle harmanlayarak “mutlu bayi/müşteri, karlı ve izlenebilir operasyon” mottosunun altını dolduruyoruz.

Dijital dönüşüm her yerde, ancak özellikle sektörünün dinamikleri gereği bu dönüşüm akaryakıt sektöründe oldukça fazla hissediliyor. Petrol ürünleri endüstrisi, müşterilere temas ettiği noktalarda, inovasyonla sağlanan müşteri odaklı bir vizyonu hedefliyor.

Sektörün, gerçek zamanlı ekipman performans datasının işlenmesi, yeni ödeme ekosistemlerinin devreye alınması, mobil uygulamalarda en yenilikçi ve güvenli teknolojilere geçiş, servis kalitesinin arttırılacağı basitleştirilmiş çözümlerin sunulması gibi hedefleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Petrol endüstrisi oyuncuları çok kısa bir süre içinde gerçek zamanlı izleme, entegre veri kaynaklarını verimli kullanabilme, yapay zeka çözümleri, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi yetenekleri konusunda ustalaşacaklar.

Prodea olarak ek 2000’li yılların başından beri sektörde tecrübe edinmiş uzman kişilerden oluşan bir ekiple hizmet sunuyoruz. Edindiğimiz tecrübelerle bugün de müşterilerimize SAP kurulum, devreye alma ve destek hizmetleri veriyoruz.

Satış Dağıtım

 • Müşteri ana verileri, kredi risk takibi, çek-senet
 • Kurumsal müşteri, bayi, toptancı, taşıt tanıma, bireysel müşteri, kontör kart-filo müşterileri satışları ve süreçleri
 • Çek, kredi kartı, kredili satışlar
 • Sözleşme takibi, sözleşme dokümanlarının ana veriler üzerinde takibi, istasyon lisans takibi, araç lisans ve şoför takibi
 • Doğrudan borçlandırma sistemi alt yapısının kurulması
 • İstasyona satış, toptancı ikmali, kurumsal satış, kontör kart, taşıt tanıma, kurumsal satışlarla ilgili istasyon hesaplaşmaları, prim hesaplamaları
 • EPDK Raporlamaları
 • İstasyon Entegrasyonları

Malzeme Yönetimi

 • Malzeme kodlama yapısı
 • Yatırım ve sarf malzemelerinin satın alması
 • Talep, teklif, sözleşme, sipariş ve onay mekanizması kurguları
 • Akaryakıt ve Fire takibi
 • İstasyon ekipman yedek parça takibi
 • Tüpraş alım sözleşmeleri takibi, ceza raporlaması
 • Diğer dağıtıcılara ikmal senaryoları
 • Marker stokları ve tüketim takibi
 • Madeni yağ satış-satınalma senaryoları
 • EPDK Raporlama
 • İstasyon Entegrasyonları

İstasyon Portal Uygulamaları

 • İstasyon portal uygulaması istasyonun stok-satış gibi EPDK raporlamasına temel olan verilerinin istasyon tarafından doğrulanması amacı ve eksik verilerin tamamlanması amacıyla kullanılır.
 • Gün sonu merkeze aktarılan stok-satış satınalma işlemleri sonrası ortaya çıkan stok buradan takip edilir.
 • İstasyonun kendi cari bilgilerini takip edebilmeleri sağlanır.
 • Tüpraş CRM sistemine doğru veri aktarılabilmesi için istasyonların tanker plan bilgilerini sistem üzerine girmeleri sağlanır.
 • İstasyon yönetimi ile iletişim noktaları mümkün olduğunca istasyon portal ekranlarına taşınır.

Banka Entegrasyonları

 • Banka entegrasyonu MT-940 formatındaki entegrasyon ve diğer hesap entegrasyonlarını kapsar.
 • Taşıt tanıma ve kredili satışlarda banka doğrudan borçlandırma sistemi entegrasyonu
 • Sanal pos uygulaması

Bakım Onarım, Ekipman ve Servis Takibi

 • İstasyonlardaki ekipmanların takibi, envanter yönetimi, garanti yönetimi
 • İstasyon arıza bildirim yönetimi (SAP-Portal)
 • Arızaların servislere yönlendirilmesi
 • İstasyon bakım anlaşmaları
 • Bakım hizmetlerinin faturalandırılması
 • Yedek parça, servis ve ekipman tedariki yönetimi
 • İstasyon ve bakım personelinin kullanımı için mobil çözümler
 • İstasyon ekipman kontrolünün mobil cihazlar üzerinden yönetimi
 • Periyodik kontrol ve check listlerin mobil cihazlar üzerinden yönetimi

Tüpraş Entegrasyonu

 • Tüpraş ile satış, satınalma, fatura, mutabakat entegrasyonu

Mali Mühendislik – TMS, Duran Varlık

 • Satıcılar, müşteriler ve genel muhasebe (VUK ve UFRS standartlarına göre)
 • Merkez Bankası kur güncellemeleri
 • TMS kapsamında UFRS’ye göre raporlama ve uygulama altyapısının kurulması
 • HR Bordro entegrasyonu
 • Duran Varlık-Envanter Takibi-Muhasebesi (VUK ve UFRS standartlarına göre)
 • Risk ve çek-senet takibi
 • Banka-doğrudan borçlandırma sistem entegrasyonu

EPDK Entegrasyonu

 • İstasyon, istasyon lisans, filo, araç lisans ve şoför bilgilerinin tutulması
 • İstasyonun her hareketi (giriş, çıkış) ve günlük stokları Turpak ve Netsan gibi sistemlerden merkez SAP sistemine aktarılır
 • Pompadan gelmeyen bilgiler, (fabrikaya satış, akaryakıt tanker üstünde) istasyonlarda portal giriş ekranlarından sisteme alınır.
 • gün sonu mutabakatı yapılır. Tutarsızlıklar istasyonla görüşülerek ve düzeltilerek kayıtlara alınır.
 • EPDK rapor seti sistemden alınacak EPDK’nın istediği web servisler düzenlenerek istasyon sistemleriyle ve web servislerle bağlantı sağlanır.

Kurumsal Portal Uygulamaları

 • Yönetim raporlamasının portal üzerine alınması
 • Kim kimdir, haberler, servis gibi kurumsal bilgilendirme uygulamalarının portal üzerine alınması
 • Önay mekanizmalarının portal üzerine alınması
 • Doküman yönetiminin KM üzerinden portale alınması
Daha detaylı kurumsal portal fonksiyonalitesi için Portal Uygulamaları ziyaret edilebilir.

Taşıt Tanıma

 • Firma bilgileri, araç bilgileri bulunur.
 • Anahtar, kart veya araç sistemi gibi farklı kullanım yöntemleri olabilir. Firmanın büyüklüğüne göre bankayla anlaşmalı doğrudan borçlandırma sistemi veya kredi kartı uygulaması olabilir.
 • Kredi kartı için sanal pos entegrasyonu, DBS için ise bankalarla entegrasyon kurulur.
 • Taşıt tanıma ve kontör kart için müşterilerin kullanımlarını sorgulamaları amacıyla müşteri portali tasarlanır.

Kontör Kart Uygulaması

 • Nakliyecilerle olan örnek bir uygulamadır.
 • Nakliyeci taşıma yapan üçüncü partiye yakıt kart verir, araç bu kartla ödeme yapar. Kart satışları sipariş avansı gibi gerçekleştirilir.
 • Kontör kart sisteminden ödeme gerçekleştikçe sipariş avansı bakiyesinden kapama yapılır.
 • Ay sonlarında istasyonlar hesaplanan tutarlar kadar merkeze fatura düzenlerler.
 • RFC ve aktarım web servis altyapısı olarak taşıt tanıma altyapısı kullanılabilir.
 • Ay sonu otomatik faturalandırma ve kar-prim belirleme hesaplamaları sistem tarafından otomatik sağlanır.

Stratejik Saha Yönetimi

 • Şirketin strateji haritasının belirlenmesi
 • KPI-Anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Bölüm ve kişisel hedeflerin belirlenmesi
 • KPI’ların gerçekleşme raporları ve puanlama
 • Strateji yönetimi ile birlikte ile birlikte diğer fazlarda kurgulanan tüm uygulamalarla strateji yönetiminin bir parçası olan bütçe, performans yönetimi, iş zekası uygulamalarına strateji boyutuyla farklı bir yönetimsel bakış açısı kazandırılır.
 • Sahadaki elemanları anlık yönetim panelinden çıkan verilerle beslenmesi ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi sahadaki personelin (satış) stratejik hedefler ve merkezi task yönetimiyle yönetilmesini hedefler. BW sistemi üzerindeki verilerin analizi ve BW-Portal sistemi üzerinde geliştirmeye dayanan bir uygulamadır. Belirlenen eşik hedef ve verilerdeki değişimlerin analizi ile alert veren parametrelerin nedenlerini bulmaya ve aksiyon almaya yönelik bir uygulamadır.
Daha detaylı bilgi için Stratejik Saha Yönetimi uygulamaları ana sayfası ziyaret edilebilir.

Yönetim Muhasebesi

 • Şirketlere ait masraf yerleri / merkezleri hiyerarşisiyle masrafların analizlerine ve bütçelemesine uygun yapıların hazırlanması
 • İç siparişlerle organizasyonel anlam içermeyen masraf ögeleri kullanılması
 • Masraf yerinde aktivite ve masraf çeşidi planlamaları yapılması
 • Doğrulama ve ikamelerle kayıtların tutarlılıklarının kontrolü
 • Eş zamanlı yönetim raporlarının devreye alınması

İş Zekası ve BO

 • Raporlama altyapısının geliştirilmesi ve BW sistemi üzerine alınması
 • Raporlama ön yüzü olarak BO (Business Object) uygulamalarının devreye alınması

İK- Bordro – Performans Yönetimi – Eğitim

 • Organizasyonel şema
 • İşe alım
 • Personel kartları
 • Yasal çıktılar (Örn. SSK işe giriş bildirgesi)
 • Bordro – mali muhasebe entegrasyonu
 • Strateji yönetiminin bir çıktısı olan KPI’ların da öne çıktığı performans yönetimi ve değerlendirme uygulaması

Müşteri Portal (Taşıt ve Kontör)

 • Kurumsal veya bireysel taşıt tanıma veya kontör – filo müşterilerinin kendilerine ait hesap ekstralarını takip edebilmeleri sağlanır.
 • Ana veri olarak kendi adres, hesap tanımı gibi bilgilerine ulaşabilmeleri sağlanır.
 • Kurumsal müşterilerle iletişim noktaları mümkün olduğunca portal ekranlarına taşınır.

Referanslarımız

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.