Stoklarınızı
Daha Kolay Yönetim

Prodea Çapraz Transfer Çözümü

Perakende sektöründe, müşteri memnuniyetini sağlamak, satışları maksimize etmek amacıyla müşterinin talep edeceği ürünleri doğru yerde, doğru miktarda ve doğru zamanda bulundurmak gerekir. Kısıtlı sayıda ürün, kısıtlı depolama alanları, çok sayıda satış noktası, sezon dinamikleri gibi unsurlar bu amaca giden yoldaki stok yönetimi ve planlamasını kompleks hale getirir. Stok planlamaları sezon öncesi ve sezon içi yapılan planlamalarla birlikte yapılır.

Planlama hataları, iadelerden oluşan stoklar ve belirsizlikler sebebiyle sezon sonlarına doğru mağazalarda stok dengesizlikleri oluşabilir. Mağazaların bir kısmında atıl stok bulunurken, bir kısmında stok kalmayabilir ve bu durum satış kayıplarına ve gereksiz stok bulundurma maliyetlerine sebep olabilir. Bunun yanında, tekstil perakendesinde beden kırıklığı da önemli konulardan birisidir. Perakendeciler genellikle bir ürünün tüm bedenlerinin (numaralarının) mağazada bulunmasını sağlamaya çalışırlar. Ürünlerin tüm bedenlerinin mağazada üretilen bulundurulamamasına ise beden kırıklığı denir. Prodea, Çapraz Transfer çözümüyle kırıklık oranlarını dikkate alarak süreci yönetir.

Doğru Ürün
Doğru Yer
Doğru Zaman

Optimize edilecek bir transfer algoritmasıyla birlikte aşağıdaki kazanımlar elde edilir:

 • Ürünün doğru yerde, zamanında bulunmasıyla satışları arttırmak
 • Yok satmaları engellemek
 • Atıl stoklar için stok bulundurma maliyetlerini düşürmek
 • Asortili ürünler için kırıklık oranını indirmek
 • Mağazalar arası transfer maliyetlerini azaltmak
 • Stok bulunmayan mağazalardaki müşteri taleplerini yerine getirmek için mağaza personeli kararlarıyla yapılan transfer hareketlerini, doğru yerde ve zamanda stoğu bulundurarak azaltmak
 • Kampanya ve özel günler için stok anlamında hazırlıklı olmak

Prodea Çapraz Transfer Çözümü, mağazalar arası transfer optimizasyonunda yukarıdaki kazanımları hedefleyerek geliştirilmiş bir çözümdür. Bu çözümde, hedeflenen kazanımlara ulaşabilmek için aşağıdaki girdiler kullanılır:

 • Mağaza stok adetleri
  Açık satınalma siparişleri – yoldaki miktarlar göz önüne alınır
  Açık teslimatlar – henüz çıkışı gerçekleşmemiş ürünler göz önüne alınır
 • Satış adetleri (belirli periyotlardaki) – satış adetleri baz alınarak ortalama satış hızı, ortalama satış adedi gibi parametreler hesaplanır
 • Mağaza mal hareketleri - stok ve satış devir hızı hesaplamada kullanılır
 • Ortalama stok devir ve satış hızları
 • Tedarik süreleri
 • Raf ömürleri
 • Kırıklık bilgileri
 • Satış tahmini - satış adetleri baz alınarak hesaplanmış miktarlar
 • İhtiyaç miktarları - Satış tahmini ve stok miktarları ile hesaplanır
 • Mağaza öncelikleri - Yapılacak sevkiyatın tüm mağazaları yetmemesi durumunda başvurulur

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.