Perakendede Topla ve İşle
SAP S4 POS Data Transfer and Audit

Perakendede Topla ve İşle SAP S4 POS Data Transfer and Audit

SAP POS DTA mağaza satış noktalarından (POS) işlemlerin toplanıp, Inbound Processing Engine (PIPE) vasıtasıyla işlenip transaction logları şeklinde saklandığı bir SAP çözümüdür. Önceki versiyonlarında SAP POSDM (POS Data Manager adı ile SAP’nin veri ambarı SAP BW (Business Warehouse) üzerinde konumlandıran bu ürün artık POSDATA adıyla SAP CAR (Customer Activity Repository) ürünü altında konumlandırılan modüllerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. SAP CAR SAP’nin perakende analitik katmanıdır. Tüm kanallar ve analitik ürünler için gerekli olan veriyi depolar, bir veri modeli ile servis eder. SAP CAR bir veri katmanı olmakla beraber bu veri yapısını kullanan farklı modüllerden oluşur.

SAP CAR (Customer Activity Repository) Modülleri:

 • POS DTA (Point Of Sale Data Transfer and Audit)
 • DDF (Demand Data Foundation)
 • UDF (Unified Demand Forecasting)
 • OSA (On Shelf Avaibility)
 • OPP (Omnichannel Promotional Pricing)
 • Multichannel Transaction Data Management
 • Inventory Visibility with Omnichannel Article Availability and Sourcing

POS-DTA POS’a ait tüm fiş verilerinin detayını saklar. POS DTA kasada yapılan işlemlerin işlem tarihi, mağaza, işlem türü (satış̧ işlemleri, finansal işlemler, kontrol işlemleri, mal hareketi işlemleri vs.), işlem saati, işlemin yapıldığı kasa, işlemi yapan kasiyer detayında monitör edilmesini sağlar. Bu sayede POS analitiklerine yönelik analizleri POS-DM verisi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz (Sepet analizi vb.).

POS DTA
Yapılan İşlemler

POS DTA üzerinde yapılan
işlemler 4 ana grupta toplanır.

1

Satış noktası işlem verilerini toplanır

İşlem kayıtların mağaza POS sistemlerinden toplanması adımıdır. DB Okuma, Web Servis, TXT Okuma gibi istenilen farklı entegrasyon yöntemleri kurgulanabilir.

2

İşlem günlüklerinde depolama

POS sistemlerden toplanan kayıtların standart tablolarda saklanması adımıdır. Bu adım sonrasında Transactionlar monitör ekrandan görüntülenebilir.

3

Kontrollerin yapılması

Dış sistemlere aktarım öncesinde transactionların standart veya uyarlanmış kontrollere tabi tutulması aşamasıdır. Böylelikle hatalı kayıtların aktarımı engellenmiş olur.

4

İlgili dış sistemlere aktarım

Kontrollerden geçen kayıtlar Fatura ve Malzeme belgesi oluşturması için Retail sisteme aktarılır. Bu adımla beraber süreç tamamlanmış olur.

POS DTA ile Gelen Yenilikler

POS DTA’da Esnek geliştirme ve veri aktarım olanaklarıyla (IDoc, BAPI) sistem standardında olan fonksiyonlara yeni özelliklerin eklenmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede gelen datanın tutarlılığının kontrolü, hataların yakalanması özellikleri geliştirilmektedir. CAR altyapısında bulunan POS DTA, BW üzerine kurgulanan eski POSDM ürününe göre bazı yenilikler içerir. Bunlardan en önemlisi HANA ile birlikte kullanılan SLT (System Landscape Transformation) yapısıyla ana verilerin anlık replike edilebilmesidir.

POSDM

 • Oracle DB kullanır
 • Özetlenmiş veride kısıtlı görüntüleme
 • Zincirler ile Job kurulmuş ana veri aktarımı
 • Satış kanalı bazında farklılık yok
 • Maliyet fiyatı aktarılmıyor
 • İşlenmemiş kayıtlar için standart tablo yok

POSDTA

 • Hana DB kullanır
 • Detaylı Özetlenmiş veri görünümü
 • SLT ile anlık replike
 • Satış kanalı kırılımı mevcut
 • SLT ile aktarım mevcut
 • TLOGUS tablosu ile işlenmemiş kayıtların görüntülenmesi

“Değişimin Gücünden İlham Alıyoruz”

Prodea olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarının devamlı olarak değiştiğini biliyor ve değişimin bir fırsat olduğuna inanan firmalara hizmet götürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirip kabul görmüş standartlara kalibre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanlarımız ile birlikte uçtan uca SAP çözümleri sunmaktayız.